Poznań w Marcu 1968 r

W ramach obchodu 50 rocznicy wydarzeń marcowych w Poznaniu  Stowarzyszenie Czasu Kultury i Wydawnictwo Miejskie Posnania zorganizowały wystawę plenerową „Poznań w marcu 1968 roku”.  Partnerami wydarzenia były: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek oraz Ośrodek Karta. Na

Wizyta dyrektora Państwowego Archiwum Obwodu Mikołajewskiego na Ukrainie Larysy Levchenko

27 listopada 2017 r. Archiwum gościło dr hab. Larysę Levchenko – dyrektora Państwowego Archiwum Obwodu Mikołajewskiego. Dyrektor ukraińskiego archiwum zapoznała się z organizacją archiwum, jego działalnością  w procesie kształtowania i gromadzenia dokumentacji naukowo-administracyjnej  placówek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i

Stefan Błachowski, Władysław Orlicz – uczeni lwowscy i poznańscy

  We wrześniowym  numerze  „Życia Uniwersyteckiego”    w cyklu „Spuścizny” ukazał się  artykuł Marii Rybickiej pt.  Rektor w czasach burzliwych poświęcony sylwetce prof. Stefana Błachowskiego (1889-1962), psychologa związanego z Uniwersytetem Lwowskim i Uniwersytetem Poznańskim, rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1946-1948, oraz

Materiały Andrzeja Wędzkiego, Anny Niesiołowskiej-Wędzkiej oraz Andrzeja Niesiołowskiego

W dniu 9 maja 2017 r. Archiwum otrzymało w darze  od prof. Andrzeja Wędzkiego, historyka, slawisty, wieloletniego kierownika Zakładu Historii Instytutu Slawistyki PAN i współredaktora Słownika starożytności słowiańskich materiały działalności naukowej, zawodowej i biograficznej. Prof. Andrzej Wędzki przekazał także archiwalia