100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

W spuściźnie Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1916) – archiwisty, historyka, wydawcy źródeł i długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego, znajdują się interesujące materiały dotyczące  organizacji Wojska Polskiego  na przełomie 1918 i 1919 r.  – memoriały, rozkazy, rozporządzenia, zawiadomienia, świadectwa przyjęcia i różnorodne blankiety dokumentów.

Poznań w Marcu 1968 r

W ramach obchodu 50 rocznicy wydarzeń marcowych w Poznaniu  Stowarzyszenie Czasu Kultury i Wydawnictwo Miejskie Posnania zorganizowały wystawę plenerową „Poznań w marcu 1968 roku”.  Partnerami wydarzenia były: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek oraz Ośrodek Karta. Na

Wizyta dyrektora Państwowego Archiwum Obwodu Mikołajewskiego na Ukrainie Larysy Levchenko

27 listopada 2017 r. Archiwum gościło dr hab. Larysę Levchenko – dyrektora Państwowego Archiwum Obwodu Mikołajewskiego. Dyrektor ukraińskiego archiwum zapoznała się z organizacją archiwum, jego działalnością  w procesie kształtowania i gromadzenia dokumentacji naukowo-administracyjnej  placówek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i