Dział III – najobszerniejszy, obejmuje spuścizny, ludzi nauki i kultury.

Są to materiały pochodzenia prywatnego. Sygnatury tych zespołów rozpoczynają się od P.III-1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. zgromadzono tych spuścizn 186 o sygnaturach od P.III- 1 do P.III-185 ( w tym sygnatura P.III – 52a związana proweniencyjnie z sygnaturą P.III-52).

L.p. Sygnatura Nazwa zespołu Rok nabycia Pomoce ewidencyjne  j. a. mb Proweniencja
1. P. III – 1 Ludwika Dobrzyńska – Rybicka

 

 

 

(1868-1958)

filozofia

1958 Inwentarz 395 1, 50 zakup
2. P. III – 2 Wisława Knapowska

 

 

 

(1889-1956)

historia

1958 Inwentarz, Biuletyn nr 4, str. 31-71 338 2, 25 zakup
3. P. III – 3 Edward Niezabitowski – Lubicz

 

 

 

(1875-1946)

medycyna, paleozoologia

1958 Inwentarz, Biuletyn nr 19, str. 55-63 41 0, 40 zakup
4. P. III – 4 Ludwik Skubiszewski

 

 

 

(1886-1957)

medycyna

1958

 

 

 

1961

Inwentarz, Biuletyn nr 7, str. 94-105 52 0, 45 dar
5. P. III – 5 Janusz Staszewski

 

 

 

(1903-1939)

historia wojskowości

1958 Inwentarz 27 0, 20 zakup
6. P. III – 6 Feliks Terlikowski

 

 

 

(1885-1951)

gleboznawstwo

1959

 

 

 

1975

Inwentarz, Biuletyn nr 16, str. 100-125 64 1, 60 zakup

 

 

 

dar

7. P. III – 7 Adam Wodziczko

 

 

 

(1887-1948)

botanika, ochrona przyrody

1958 Inwentarz, Biuletyn nr 48, str. 172-204 107 1, 65 zakup
8. P. III – 8 Zygmunt Wojciechowski

 

 

 

(1900-1955)

historia państwa i prawa

1958, 1975, 1976, 1983, 2019

Inwentarz 130 1, 74 dar

 

 

 

zakup

9. P. III – 9 Antoni Wróblewski

 

 

 

(1881-1944)

botanika, dendrologia, pomologia

1957

 

 

 

2009

Inwentarz, Biuletyn nr 6, str. 80-127 418 2, 15 zakup

 

 

 

dar

10. P. III – 10 Wawrzyniec Benzelstjerna-Engeström

 

 

 

(1829-1910)

Ziemianin, literat, działacz społeczny

1958

 

 

 

1974

Inwentarz, Biuletyn nr 53, str. 90-95 3 0, 05 dar
11. P. III – 11 Wiktor Budzyński

 

 

 

(1888-1976)

Inż. rolnik, działacz polonii litewskiej

1961

1974

 

 

 

1975

Inwentarz 5 0, 11 zakup
12. P. III – 12 Zygmunt Działowski

 

 

 

(1843-1878)

historia

1960 Inwentarz 4 0, 05 zakup
13. P. III – 13 Stanisław Karwowski

 

 

 

(1848-1917)

historia, regionalistyka

1961 Inwentarz, Biuletyn nr 18, str. 19-41 83 0, 60 zakup
14. P. III – 14 Aleksander Kozikowski

 

 

 

(1879-1956)

leśnictwo, entomologia

1956

 

 

 

1961

Inwentarz, Biuletyn nr 19, str. 36-54 48 0, 50 zakup
15. P. III – 15 Stanisław Kozierowski

 

 

 

(1874-1949)

historia, genealogia, onomastyka

1961 Inwentarz, Biuletyn nr 26, str. 8-87 420 6, 00 depozyt
16. P. III – 16 Zygmunt Moczarski

 

 

 

(1876-1957)

hodowla

1960 Inwentarz, Biuletyn nr 7, str. 71-93 93 0, 50 zakup
17. P. III – 17 Bronisław Niklewski

 

 

 

(1879-1961)

fizjologia roślin, chemia rolna

1961 Inwentarz, Biuletyn nr 22, str.107-144 80 1, 40 zakup
18. P. III – 18 Edward Schechtel

 

 

 

(1886-1957)

rybactwo, łowiectwo, ochrona przyrody

1960 Inwentarz, Biuletyn nr 8, str. 79-96 33 0, 30 zakup
19. P. III – 19 Władysław Smosarski

 

 

 

(1876-1960)

meteorologia

1961

 

 

 

1963

Inwentarz  74 1, 00 zakup
20. P. III – 20 Stanisław Glixelli

 

 

 

(1882-1952)

chemia

1962 Inwentarz 31 0, 20 zakup
21. P. III – 21 Tadeusz Grabowski

 

 

 

(1871-1960)

historia literatury

1962 Inwentarz 100 0, 90 zakup
22. P. III – 22 Wiktor Schramm

 

 

 

(1885-1958)

ekonomia rolnictwa, historia gospodarcza, hodowla

1962

 

 

 

1963

Inwentarz, Biuletyn nr 10, str. 20-106 436 3, 10 zakup

 

 

 

depozyt, dar

23. P. III – 23 Bożena Stelmachowska

 

 

 

(1889-1956)

etnografia

1963 Inwentarz, Biuletyn nr 13, str. 118-161 210 3, 70 dar
24. P. III – 24 Jan Marian Dobrowolski

 

 

 

(1886-1958)

botanika, farmacja

1964

 

 

 

1974

Spis 35 9, 40 zakup

 

 

 

dar

25. P. III – 25 Antoni Gałecki

 

 

 

(1882-1962)

chemia fizyczna

1964 Inwentarz 51 0, 80 zakup
26. P. III – 26 Witold Klinger

 

 

 

(1875-1962)

filologia klasyczna

1964 Inwentarz 40 0, 30 zakup
27. P. III – 27 Antoni Peretiatkowicz

 

 

 

(1884-1956)

prawo państwowe i międzynarodowe

1964 Inwentarz, Biuletyn nr 14, str. 27-66 146 1, 70 zakup

 

 

 

dar

28. P. III – 28 Józef Kaj

 

 

 

(1911-1963)

hydrobiologia, ichtiologia, łowiectwo

1965 Spis 53 1, 50 zakup
29. P. III – 29 Władysław Kowalenko

 

 

 

(1884-1966)

historia, słowianoznawstwo

1966 Inwentarz, Biuletyn nr 33, str. 21-60 96 1, 60 zakup
30. P. III – 30 Konstanty Moldenhawer

 

 

 

(1889-1962)

hodowla roślin, paleobotanika

1966 Spis 46 1, 30

 

 

 

+ 6 mf

zakup
31. P. III – 31 Andrzej Niesiołowski

 

 

 

(1899-1945)
Maria Niesiołowska

(1895-1944)

pedagogika, socjologia

1966

 

 

 

1978

2010

2017

Inwentarz 51 0, 40 zakup

 

 

 

dar

32. P. III – 32 Stefan Vrtel-Wierczyński

 

 

 

(1886-1963)

bibliografia, bibliotekoznawstwo, historia literatury

1966

 

 

 

1974

2012

2020

Spis 155 13, 36

zakup

dar

33. P. III – 33 Anna Dembińska

 

 

 

(1895-1954)

historia, archiwistyka

1967 Inwentarz, Biuletyn nr 35, str. 95-106 65 0, 60 zakup
34. P. III – 34 Bronisław Dembiński

 

 

 

(1858-1939)

Historia powszechna

1967 Inwentarz, Biuletyn nr 15, str. 11-71 184 2, 20 zakup
35. P. III – 35 Kazimierz Kaczmarczyk

 

 

 

(1878-1966)

historia, archiwistyka

1967

 

 

 

1982

2009

2010

2011

2023

Inwentarz

 Biuletyn nr 60, str. 8-79

357 5, 60 zakup

 

 

 

dar

36. P. III – 36 Kazimierz Abgarowicz

 

 

 

(1888-1968)

filologia klasyczna

1969 Inwentarz, Biuletyn nr 19, str.24-35 39 0, 60 zakup
37. P. III – 37 Ludwik Jaxa-Bykowski

 

 

 

(1881-1948)

biologia, pedagogika, psychologia, antropologia

1969

2019

2022

Inwentarz 20 0, 15 dar
38. P. III – 38 Helena Szafran

 

 

 

(1888-1969)

botanika, ochrona przyrody

1969

 

 

 

1971

Inwentarz 184 2, 70 zakup
39. P. III – 39 Sławomir Leitgeber

 

 

 

(1922-2010)

genealogia

1970

 

 

 

1974

Inwentarz 4 0, 10 zakup
40. P. III – 40 Kazimierz Dionizy Tymieniecki

 

 

 

(1887-1968)

historia

1970

 

 

 

1986

Spis 433 5, 20 zakup

 

 

 

dar

41. P. III – 41 Bolesław Wiewióra

 

 

 

(1926-1963)

prawo międzynarodowe

1970 Inwentarz 53 0, 60 zakup
42. P. III – 42 Jan Dąbrowski

 

 

 

(1891-1974)

transport i komunikacja, anglistyka

1971

 

 

 

1975

Inwentarz,  Biuletyn nr 42, str. 34-47 56 0, 90 dar
43 P. III – 43 Witold Skalski

 

 

 

(1879-1961)

ekonomia

1971 Inwentarz 30 0, 15 zakup
44. P. III – 44 Krzysztof Skubiszewski

 

 

 

(1926-2010)

Minister Spraw Zagranicznych RP, prawo międzynarodowe

1971 Inwentarz 33 0,  55 dar
45. P. III – 45 Roch Knapowski

 

 

 

(1892-1971)

prawo skarbowe, skarbowość starożytna

1972

 

 

 

1973

Spis 81 4, 20 zakup
46. P. III – 46 Marzena Pollakówna

 

 

 

(1926-1971)

historia

1972 Inwentarz, Biuletyn nr 28, str. 81-103 93 1,  15 dar
47. P. III – 47 Tadeusz Vetulani

 

 

 

(1897-1952)

zootechnika

1972

 

 

 

1973

2012

Inwentarz

Biuletyn nr 60, str. 80-123

118 1, 95 zakup

 

 

 

dar

48. P. III – 48 Jan Zaus

 

 

 

(1889-1969)

budownictwo

1972 Inwentarz 71 1, 05 zakup
49. P. III – 49 August Zierhoffer

 

 

 

(1893-1969)

geografia

1972

 

 

 

1976

1977

2002

Inwentarz 105 1, 07 zakup
50. P. III – 50 Bogdan Kostrzewski

 

 

 

(1915-1971)

archeologia, muzealnictwo

1973 Spis 54 1, 50 zakup
51. P. III – 51 Józef Kostrzewski

 

 

 

(1885-1969)

archeologia

1973

 

 

 

2000

2013

Inwentarz w opracowaniu   5, 25 zakup, przekaz
52. P. III – 52 Stanisław Helsztyński

 

 

 

(1891-1986)

historia literatury polskiej i angielskiej, regionalistyka

1974-1986 Spis   800 12 ,00 dary
53. P. III – 52a Stanisława Przybyszewska

 

 

 

(1901-1935)

literatka

1974 Inwentarz, Biuletyn nr 41, str. 77-94 58 0, 90 dar
54. P. III – 53 Zygmunt Marian Jedlicki

 

 

 

(1899-1954)

historia, historia prawa

1974 Inwentarz 84 0, 90 zakup
55. P. III – 54 Jan Szajbel

 

 

 

(1926-1973)

historia, archiwistyka

1974

 

 

 

1980

Inwentarz 103 1, 50 zakup
56. P. III – 55 Karol Zaleski

 

 

 

(1890-1969)

fitopatologia roślin

1973

 

 

 

1977

1988

1995

2007

Spis 151 2, 85 zakupy

 

 

 

dary

57. P. III – 56 Stanisław Knapowski

 

 

 

(1931-1967)

matematyka

1975

2020

Inwentarz 37 0, 45 zakup, dar  
58. P. III – 57 Alfons Krause

 

 

 

(1895-1972)

chemia nieorganiczna

1975 Inwentarz 17 0, 20 zakup
59. P. III – 58 Mikołaj Kwinichidze

 

 

 

(1889-1968)

gleboznawstwo

1975 Inwentarz 94 1, 10 dar
60. P. III – 59 Maria Wojciechowska

 

 

 

(1902-1990)

historia, bohemistyka

1975, 1987, 2019

 

 

 

 

Spis 619 1, 95   zakup,   dar
61. P. III – 60 Franciszek Chłapowski

 

 

 

(1846-1923)

medycyna, nauki przyrodnicze

1976

2019

 

 

 

 

Inwentarz 14 0, 12

zakup, wyłączono z materiałów Adama Wrzoska P III – 70

62. P. III – 61 Zygmunt Pietruszczyński

 

 

 

(1886-1965)

nauki rolnicze

1976 Spis 152 1, 95 zakup
63. P. III – 62 Stefan Saski

 

 

 

(1888-1974)

filologia polska, językoznawstwo

1976 Inwentarz 55 0, 90 zakup
64. P. III – 63 Roman Pollak

 

 

 

(1886-1972)

historia literatury

1977

 

 

 

1978

1994

Inwentarz w opracowaniu 250 5, 00 zakup
65. P. III – 64 Jan Horowski

 

 

 

(1909-1976)

filologia klasyczna

1978 Spis 150 3, 00 zakup
66. P. III – 65 Stanisław Prosiński

 

 

 

(1912-1975)

chemia drewna

1979 Spis 83 2, 10 zakup
67. P. III – 66 Czesław Skopowski

 

 

 

(1906-1991)

archiwistyka, historia, pedagogika

1979

 

 

 

1980

1989

2020

Inwentarz 67 1, 20 zakup

 

 

 

dar

68. P. III – 67 Kazimierz Malinowski

 

 

 

(1907-1977)

historia sztuki, muzealnictwo, konserwatorstwo

1977

 

 

 

1980

1983

1986

1988

1990

Spis 334 4, 20 zapis testamentowy
69. P. III – 68 Zdzisław Kaczmarczyk

 

 

 

(1911-1980)

historia, historia prawa

1981

 

 

 

2009

2010

2011

Inwentarz 225 3, 60 zakup

 

 

 

dar

70. P. III – 69 Jan Jachowski

 

 

 

(1891-1977)

księgarstwo, historia księgarstwa, edytorstwo

1982

 

 

 

1990

1991

2013

Inwentarz 194 2, 70 zakup

 

 

 

dar

71. P. III – 70 Adam Wrzosek

 

 

 

(1875-1965)

medycyna, historia medycyny, historia nauki

kolekcje

1983

 

 

 

1988

1991

1992

1995

1997

Inwentarz w opracowaniu 470 10, 65 zakup

dar

depozyt

72. P. III – 71 Felicjan Cieszkowski – Dembiński

 

 

 

(1901-1981)

nauki rolnicze

1984

 

 

 

1985

Spis 259 5, 30 dary

przekaz AR

73. P. III – 72 Franciszek Jaśkowiak

 

 

 

(1903-1986)

romanistyka, krajoznawstwo

1984 Inwentarz 5 0, 04 dar
74. P. III – 73 Tadeusz Cyprian

 

 

 

(1898-1979)

prawo karne i międzynarodowe, fotografika

1986 Inwentarz, Biuletyn nr 48, str. 26-69 122 2, 00 zakup
75. P. III – 74 Anna Czekalska

 

 

 

(1901-1990)

geologia

1986

 

 

 

2000

Spis 49 3, 10 zakup

 

 

 

dar

76. P. III – 75 Wojciech Jedlina-Jacobson

 

 

 

(1885-1961)

historia

1986 Inwentarz 5 0, 08 dar
77. P. III – 76 Kazimierz Kolańczyk

 

 

 

(1915-1982)

prawo rzymskie

1985 Spis 150 5, 00 zakup
78. P. III – 77 Zdzisław Grot

 

 

 

(1903-1984)

historia

1987

 

 

 

1990

Spis 480 6, 00 zakup

 

 

 

dar

79. P. III – 78 Witold Jakóbczyk

 

 

 

(1909-1986)

historia

1987 Inwentarz, Biuletyn nr 48, str. 70-109 96 1, 00 zakup
80. P. III – 79 Dionizy Giżewski

 

 

 

(1916-1986)

historia medycyny

1988 Inwentarz 18 0, 30 dar
81. P. III – 80 Krystyna Józefowiczówna

 

 

 

(1917-1985)

historia sztuki

1988 Inwentarz 16 0, 10 dar
82. P. III – 81 Jerzy Wojciech Szulczewski

 

 

 

(1879-1969)

etnografia, fizjografia

1988 Inwentarz 23 0, 30 dar
83. P. III – 82 Stefan Błachowski

 

 

 

(1889-1962)

psychologia

[1970]

 

 

 

1989

2016

Inwentarz

 

 

 

Biuletyn nr 56, str. 36-93

176 2, 10 przekaz z APAN W-wa
84. P. III – 83 Walerian Sobisiak

 

 

 

(1924-1987)

regionalistyka, etnografia, kulturoznawstwo, emigracja

1989 Spis 100 4, 00 zakup
85. P. III – 84 Józef Jankowiak

 

 

 

(1904-1984)

medycyna, balneologia

1989

 

 

 

1993

Spis 40 2, 50 dar
   86. P. III – 85 Heliodor Święcicki

 

 

 

(1854-1923)

organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego

medycyna, historia medycyny

1989,1991

 

 

 

1992

2019

Inwentarz

 

 

 

Biuletyn nr 56, str. 10-25

Cyfrowe repozytorium lokalne CYRYL

29 0, 43 zakup, dar, wyłączono z Materiałów Adama Wrzoska P. III – 70
  87. P. III – 86 Stanisław Bełch

 

 

 

(1904-1989)

historia kościoła, teologia

1990 Inwentarz, Biuletyn nr 48, str. 12-25 20 0, 45 dar
88. P. III – 87 Jan Grochmalicki

 

 

 

(1883-1936)

rektor Uniwersytetu Poznańskiego 1926-1928

zoologia

1990

 

 

 

2014

Inwentarz

 

 

 

Biuletyn nr 56, str. 26-35

18 0, 20 dar
89. P. III – 88 Witalis Ludwiczak

 

 

 

(1910-1988)

prawo ogólne i międzynarodowe prywatne

1990 Inwentarz 25 0, 30 dar
90. P. III – 89 Kazimierz Slaski

 

 

 

(1912-1990)

historia, archiwistyka

1970- 1990

 

 

 

2009

Inwentarz 208 3, 50 dar
91. P. III – 90 Józef Witkowski

 

 

 

(1892-1976)

astronomia, geofizyka, astrofizyka

1980

 

 

 

1990

Spis 110 9, 00 dar
92. P. III – 91 Władysław Orlicz

 

 

 

(1903-1990)

matematyka

1991-1995 2000-2001

 

 

 

2008

Inwentarz 258 4, 50 dary
93. P. III – 92 Janusz Deresiewicz (1910-1992)

 

 

 

historia gospodarcza, prawo

1992

 

 

 

2009

Spis 90 4, 00 dar
94. P. III – 93 Jan Sandorski

 

 

 

(1940-2018)

prawo międzynarodowe

1992

 

 

 

1993

Inwentarz 31 0, 46 dar
95. P. III – 94 Stanisław Tokarz

 

 

 

(1902-1981)

pedagogika

Krystyna Tokarzówna

(1927-2000)

filologia polska

1992

 

 

 

1993

2000

Spis 39 1, 65 dar
96. P. III – 95 Jerzy Ziomek

 

 

 

(1924-1990)

filologia polska

1992 Inwentarz  77 1, 84 dar
97. P. III – 96 Henryk Łowmiański

 

 

 

(1898-1984)

historia, mediewistyka

1997

 

 

 

2008

2009

Inwentarz w opracowaniu   8, 10 depozyt IH UAM
98. P. III – 97 Witold Maisel

 

 

 

(1914-1993)

prawo, historia prawa

1979

 

 

 

1982

1988

1994

Spis 182 3, 50 dary
99. P. III – 98 Anna Poniatowska

 

 

 

(1926 – 2008)

historia, w tym dzieje Polonii w Niemczech

1993 Inwentarz

 

 

 

 

67 1, 20 dar
100. P. III – 99 Bohdan Winiarski

 

 

 

(1884-1969)

prawo międzynarodowe

1993

 

 

 

1999

Biuletyn nr 61, str. 36-97

Inwentarz

123 2, 70 dar
101. P. III – 100 Zbigniew Zakrzewski

 

 

 

(1912-1992)

ekonomia, historia Poznania

1994

 

 

 

2012

Inwentarz 106 0, 45 zakup – dar
102. P. III – 101 Wojciech Kóčka

 

 

 

(1911-1965)

archeologia, antropologia

1994

 

 

 

2013

Inwentarz 80 1, 05 dar
103. P. III – 102 Julianna Zabłocka

 

 

 

(1931-1993)

historia starożytna

1994 Spis 85 3, 15 przekaz
104. P. III – 103 Zygmunt Czubiński

 

 

 

(1912-1967)

geobotanika, ochrona przyrody

fitosocjologia, historia botaniki

1995

 

 

 

1996

1997

2000

2001

2002

2010

Inwentarz 214  3, 50 dary
105. P. III – 104 Aleksander

 

 

 

(1930-1984)

i Urszula

(1933 -1994)

Dymaczewscy

archeologia

1995 Spis 23 3, 00 dar
106. P. III – 105 Feliks Krawiec

 

 

 

(1906-1939)

botanika

1995

 

 

 

2009

Inwentarz 22 0, 20 dar
107. P. III – 106 Józef Paczoski

 

 

 

(1864-1942)

botanika

1995

 

 

 

2000

Inwentarz 25 0, 25 dar
108. P. III – 107 Zofia Wardęska

 

 

 

(1921-1989)

pedagogika, historia nauki

1995 Inwentarz 39 0,  60 dar
109. P. III – 108 Stefan Białobok

 

 

 

(1909-1992)

botanika, dendrologia

1996 Spis 16 2, 50 dar
110. P. III – 109 Stanisław Kielich

 

 

 

(1925-1993)

fizyka

1996 Inwentarz 14 0, 15 dar
111. P. III – 110 Melania Klichowska

 

 

 

(1921-1990)

paleobotanika

1996 Inwentarz 22 0, 37 dar
112. P. III – 111 Jan Papiór

 

 

 

(ur. 1936)

filologia germańska

1996 Spis 17 0, 75 dar
113. P. III – 112 Karol Marian Pospieszalski

 

 

 

(1909-2007)

prawo konstytucyjne

1996

 

 

 

2000

2004

2005

2017

Spis 309 5, 30 dar
114. P. III – 113 Tadeusz Rudnicki

 

 

 

(1922-1995)

medycyna, radiologia

1996 Inwentarz 19 0, 21 dar
115. P. III – 114 Marian Węgrzynowicz

 

 

 

(1886-1974)

matematyka, fizyka

1996 Inwentarz 5 0, 03 dar
116. P. III – 115 Józef Wiza

 

 

 

(1905-1976)

medycyna, bakteriologia

1996 Inwentarz 33 0, 37 dar
117. P. III – 116 Stefan Dąbrowski

 

 

 

(1877-1947)

medycyna, biochemia

1996

 

 

 

1997

2006

2008

2013

2014

Inwentarz

 

 

 

Biuletyn nr 58, str. 12-47

Cyfrowe repozytorium lokalne CYRYL

137 2, 40 zakup, dar, depozyt
118. P. III – 117 Zygmunt Szweykowski

 

 

 

(1894-1978)

filologia polska

1997 Inwentarz 17 0, 20 dar
119. P. III – 118 Jan Leśny

 

 

 

(1947-1994)

historia, slawistyka

1998, 2020 Inwentarz 176 3, 07 dar, przekazano przez Instytut Slawistyki PAN Zakład Historii
120. P. III – 119 Michał Ćwirko-Godycki

 

 

 

(1901-1980)

medycyna, antropologia

1999

 

 

 

2002

Spis 207  6, 60 dar
121. P. III – 120 Zygmunt Ziembiński

 

 

 

(1920-1996)

teoria prawa, logika

1999

 

 

 

2000

Inwentarz  212 3, 40 dar
122. P. III – 121 Maria Ciemniewska

 

 

 

(1929-2020)

rolnictwo

2000, 2005 Inwentarz 15 0, 13 dar
123. P. III – 122 Wacław Pytkowski

 

 

 

(1904-1989)

ekonomia rolnicza

2000 Inwentarz, Biuletyn nr 48, str. 150-171 73 0,45 dar
124. P. III – 123 Michał Witkowski

 

 

 

(1927-1996)

filologia polska

2000

 

 

 

2001

2002

Spis w opracowaniu 40 6, 20 dar
125. P. III – 124 Rufina Ludwiczak

 

 

 

(1906-2001)

chemia, farmacja

2001 Inwentarz 11 0, 10 dar
126. P. III – 125 Anna Marciniak

 

 

 

(1941-2007)

historia nauki

2001

 

 

 

2006

2008

2010

2011

2014

Spis   3, 21 dar
127. P. III – 126 Aleksandra Smoczkiewiczowa

 

 

 

(1910-2006)

chemia

2001

 

 

 

2002

2003

2014

Inwentarz 15 0, 09 dar
128. P. III – 127 Ryszard Walczak

 

 

 

(1931-1989)

historia (redaktor „Studiów Źródłoznawczych – Commentationes”)

2001

 

 

 

2002

Spis 140 6, 00 dar
129. P. III – 128 Anna i Andrzej Wędzcy

 

 

 

archeologia, historia

2001

 

 

 

2002

2008

2011

2015

2017

2022

Spis 30 5, 30 dar
130. P. III – 129 Brygida Kürbis

 

 

 

(1921-2001)

historia, źródłoznawstwo

2002

 

 

 

2007

2016

2018

Spis 172 3, 67 dar
131. P. III – 130 Władysław Rusiński

 

 

 

(1911-1986)

historia gospodarcza

2002 Inwentarz 132 1, 57 dar
132. P. III – 131 Wincenty Swoboda

 

 

 

(1934-2000)

historia, slawistyka

2002, 2020 Inwentarz 113 1, 44 dar, przekazane przez Instytut Slawistyki PAN Zakład Historii
133. P. III – 132 Herta von Ramm – Helmsing

 

 

 

(1900 – 1987)

historia medycyny

ok. 1961 Spis 30 0, 30 depozyt
134. P. III – 133 Irena Kwilecka

 

 

 

(ur. 1925)

slawistyka, edytorstwo

2003

 

 

 

2011

2019

Spis 126 6, 08

dar,

przekazane przez Instytut Slawistyki PAN

135. P. III – 134 Stanisław Sulinowski

 

 

 

(1932-1990)

nauki rolnicze, genetyka

2004

 

 

 

2016

2018

Inwentarz 7 0, 05 dar
136. P. III – 135 Jadwiga Czachowska

 

 

 

(1922-2013)

bibliografia

2004 Inwentarz 33 0, 25 dar
137. P. III – 136 Helena Harasimowicz

 

 

 

(1896-1981)

pedagogika

2005 Spis 1 + płyta CD 0, 02 dar
138. P. III – 137 Stanisław Pawłowski

 

 

 

(1882-1940)

geografia

2006 Spis 99 0, 45 dar
139. P. III – 138 Józef Sobkowski

 

 

 

(1924-2006)

prawo

2006 Inwentarz  39 0, 47 dar
140. P. III – 139 Stefan Mokrzycki

 

 

 

(? -1939)

medycyna

1983 Inwentarz 29 0, 12 dar
141. P. III – 140 Maciej Wiewiórowski

 

 

 

(1918-2005)

nauki chemiczne

2007

 

 

 

2018

Spis 154 1, 90 depozyt
142. P. III – 141 Kazimiera Chojnacka

 

 

 

(1923-2010)

archiwistyka

2007

 

 

 

2012

Inwentarz 85 1, 10 dar
143. P. III – 142 Kazimierz Dopierała

 

 

 

badania nad polonią zagraniczną

2008

2021

Spis 462 11, 26 dar
144. P. III – 143 Edward Serwański

 

 

 

(1912-2000)

historia

2009

2024

Spis 272 5, 26 dar
145. P. III – 144 Ryszard Marciniak

 

 

 

(1939-2009)

historia,

bibliotekoznawstwo

2009

 

 

 

2010

2011

2014

Spis   2, 51 dar
146 P. III – 145 Lech Ryszkowski

 

 

 

(1931-2006)

ekologia,

ekologia krajobrazu

2009

2022

Spis w opracowaniu   2, 58 materiały przekazane przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
147. P. III – 146 Stefan Barbacki

 

 

 

(1903-1979)

genetyka roślin

2009

 

 

 

2016

Inwentarz 44 0, 61 materiały przekazane przez Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
148. P. III – 147 Zdzisław Stolzmann

 

 

 

(1906-1997)

chemia fizjograficzna

2015

 

 

 

2016

Inwentarz 18 0, 13 dar
149. P. III – 148 Jerzy Kozłowski

 

 

 

(1929-2010)

historia

2010 Spis 72 1, 16 materiały przekazane Instytut Slawistyki PAN
150. P. III – 149 Stanisław Wierzchosławski

 

 

 

(1926-2009)

ekonomia, statystyka, demografia

2010

 

 

 

2011

2012

2013

Inwentarz 240 4, 20 dar
151. P. III – 150 Stefan Leon Rosiński

 

 

 

(1888-1964)

ekonomia społeczna i polityczna

2010 Inwentarz 17 0, 10 dar
152. P. III – 151 Maria Paradowska

 

 

 

(1932-2011)

etnologia, historia

2011 Spis 273 4, 20 dar
153. P. III – 152 Stanisław Borowski

 

 

 

(1921-1977)

ekonomia, statystyka, demografia

2011

 

 

 

2012

Inwentarz 68 0, 60 dar
154. P. III – 153 Roman Teofil Rafiński

 

 

 

(1909-1981)

laryngologia, bronchologia, otolaryngologia

2011

 

 

 

2012

2016

Inwentarz 22 0, 54 dar
155. P. III – 154 Anna Rogalanka

 

 

 

(1919-2011)

historia historia sztuki, konserwator zabytków

2011 Spis 133 2, 60  
156. P. III  – 155 Włodzimierz Staś

 

 

 

(1925-2011)

matematyka

2012 Spis w opracowaniu   0, 10 dar
157. P. III – 156 Julian Musielak

 

 

 

(1928-2020)

matematyka, przestrzenie funkcyjne

2012

 

 

 

2013

2019

Inwentarz 38 0, 50 dar
158. P. III – 157 Alojzy Stanisław Matyniak

 

 

 

(1921-1999)

historia

2014

 

 

 

2018

Inwentarz w opracowaniu   14,00 dar
159. P. III – 158 Bernard W. A. Massey

 

 

 

(1884-1960)

filologia angielska

2014 Album   0, 06 dar
160. P. III  – 159 Maria Szmytówna

 

 

 

(1903-1986)

farmacja

2014 Inwentarz 18 0, 32 materiały przekazane przez Katedrę i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
161. P. III – 160 Jan Łukowicz

 

 

 

(1886-1957)

medycyna

2014 Spis 11 dyplomów 0, 01 dar
162. P. III – 161 Zofia Trojanowiczowa

 

 

 

(1936-2015)

literaturoznawstwo

2014

 

 

 

2016-2018

Inwentarz w opracowaniu   2, 57 dar
163. P. III – 162 Stefan Sawicki

 

 

 

(1890-1967)

architektura

2015 Spis 155 0, 70 depozyt
164. P. III – 163 Zofia Hilczer-Kurnatowska

 

 

 

(1932-2013)

archeologia

2015

 

 

 

2016

2017

Spis w opracowaniu   3, 32 dar
165. P. III – 164 Wiesław Daszkiewicz

 

 

 

(1927-2013)

prawo

2015 Inwentarz   0, 65 dar
166. P. III – 165 Zygmunt Zakrzewski

 

 

 

(1867-1951)

numizmatyka, prehistoria

2015 Spis w opracowaniu   0, 03 dar
167. P. III – 166 Zenon Sobierajski

 

 

 

(1917-2007)

językoznawstwo, gwary

2015 Spis w opracowaniu   5, 80 dar
168. P. III – 167 Teresa Jakimowicz

 

 

 

(1931-2005)

historia architektury

2016 Inwentarz  29 0, 27 dar
169. P. III – 168 Mieczysław Makowski

 

 

 

(1933-2014)

muzyka

2016 Inwentarz  5 0, 02 dar
170. P. III – 169 Jan Olejniczak

 

 

 

(1950-2014)

genetyka roślin

2016

 

 

 

2018

Spis  22 0, 28 przekazane przez IGR PAN w Poznaniu
171. P. III – 170  Konstanty Kalinowski

 

 

 

(1935-2002)

historia sztuki

 2017 Spis  211 6, 00 dar
172. P. III – 171

Ludmiła Krakowiecka

 

 

(1900-1971)

historia medycyny

 2017 Inwentarz 125 2, 30 wyłączono ze spuścizny Adama Wrzoska (sygn. P. III- 70)
173.  P.III – 172

Izabela Skierska

 

 

(1967-2014)

historia, mediewistyka

 2017 Inwentarz 37  0, 40 dar
174.  P. III – 173

Jan Wikarjak

 

 

(1914-1983)

filologia klasyczna

 2017 Inwentarz 153  2,55 dar
175.  P. III – 174

Bogdan Wachowiak

(ur. 1929)

historia nowożytna

 2017 Spis w opracowaniu    0, 04  dar
176.  P. III – 175

 Jacek Wiesiołowski

 

 

(1940-2016)

historia, mediewistyka

 2018 Spis w opracowaniu    12,00 dar
177. P. III – 176    

Tadeusz Malinowski

 

 

(1932-2018)

archeologia

2019 Inwentarz 7 0,11 dar
178. P. III – 177

Maria Tyszkowa

 

 

(1932-1993)

psychologia

2019 Inwentarz 11 0, 07 dar
179. P. III – 178

Maciej Serwański

 

 

(1946-2019)

historia

2019

2020

2024

Spis w opracowaniu   5, 28 dar
180. P. III – 179

Kazimierz Krzywicki

 

 

(1820-1883)

szkolnictwo

2019 Inwentarz w opracowaniu   0, 15 wydzielono z materiałów Adama Wrzoska P. III – 70
181. P. III – 180

Elżbieta Kędelska

(1949-2014)

 językoznawstwo polskie i slawistyczne

2019

 

Inwentarz  7 0, 05  przekazane przez Instytut Slawistyki PAN
182. P. III – 181

Zofia Grodecka

 

 

(1926-2020)

 etnografia, muzealnictwo

2020 Inwentarz 129 1, 80 dar
183. P. III – 182

Ryszard Grzesik

(ur. 1964)

 mediewistyka

2020 Spis w opracowaniu   0, 75 dar
184. P. III – 183

Grażyna Rutkowska

(1956-2019) 

mediewistyka

2020 Spis   3, 86 przekazano przez Pracownię Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski w Średniowieczu Instytutu Historii PAN
185. P. III – 184

Bożena Chrząstowska

(1929-2020) 

filologia

2021 Inwentarz w opracowaniu   2, 95 dar
186. P.III – 185

Zygmunt Dulczewski

(1916-2004)

socjologia

2021 Inwentarz w opracowaniu   1, 64 dar
187. P. III – 186

Józef Banaszak

(ur. 1947)

biologia, entomologia, ekologia

2021 Spis w opracowaniu   5, 25 dar
188. P. III – 187

Gerwazy Świderski 

(1920 – 2018)

medycyna, spondylologia 

2021 Spis w opracowaniu   8, 50 dar
189 P. III – 188

Ignacy Wiatroszak

(1924 – 2005)

immunogenetyka zwierząt, genetyka roślin

2021

2023

Inwentarz   0,09 materiały przekazane przez Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
190 P. III – 189

Michał Kobusiewicz

(ur. 1939)

archeologia

2021

2022

Spis w opracowaniu   0,75 dar
191 P. III – 190

Dobrochna Ratajczak

(ur. 1943)

teatrologia

2022 Spis w opracowaniu   0,90 dar
192 P. III – 191

Jerzy Tyranowski

(1942 – 2020)

prawo

2022 Inwentarz 44 0,75 dar
193 P. III – 192 

Jerzy Kandziora 

(ur. 1954)

literatura

2022 Spis   1, 95 dar
194 P. III – 193

Zygmunt Kaczmarek

(ur. 1937)

historia najnowsza Polski 

2022

2023

Spis w opracowaniu   2,60 dar
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         

Stan na dzień 15.01.2024 r.