Jednostki podległe


Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
Adres: ul. H. Wieniawskiego 17/19
Tel.: 48 618529410, faks: 48 61 852 06 71
poznan@pan.pl

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Adres: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
Tel.: 48 618528919, 48 618528503, faks: 48 618520532
ibch@ibch.poznan.pl

Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Adres: ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań
Tel.: 48 618695234, 48 618695100, faks: 48 618684524
office@ifmpan.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin PAN
Adres: ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
Tel.: 48 616550275, faks: 48 616550301
office@igr.poznan.pl

Instytut Dendrologii PAN
Adres: ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel.: 48 618170033, faks: 48 618170166
idkornik@man.poznan.pl

Instytut Genetyki Człowieka PAN
Adres: ul. Strzeszyńska 32, 64-479 Poznań
Tel.: 48 616579234, c. 48 616579100, faks: 48 618233235
igicz@man.poznan.pl

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Adres: ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Tel./fax: 48 616579901
sekretariat@iaepan.poznan.pl


Zakład Badania Instytucji Prawnych,
Instytut Nauk Prawnych PAN

Adres: ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
Tel./fax: 48 618520260
phrc@man.poznan.pl

Zakład Doświadczalny PAN „Szkółki Kórnicke”
Adres: ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
Tel.: 48 618170155, fax: 48 618170171
szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl

Zakład Historii Instytutu Slawistyki PAN
Adres: ul. Błekitna 1/7, 60-656 Poznań
Tel./fax: 48 618470889
grzesik@man.poznan.pl

Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski,
Zakład Słownika Historyczno-Geograficznego
Ziem Polskich w Średniowieczu, Instytut Historii PAN

Adres: ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
Tel./fax: 48 618480917
tjurek@wp.pl

PAN Biblioteka Kórnicka
Adres: ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel.: 48 618170081, 48 618170097, fax: 48 618171930
bkpan@bkpan.poznan.pl

Obserwatorium Astrogeodynamiczne,
Centrum badań Kosmicznych PAN

Adres: ul. Drapałka 4, 62-035 Kórnik, Borówiec
Tel. 48 618170187, fax: 48 618171930
office@cbk.poznan.pl