Bibliografia publikacji dr. Romana Dąbrowskiego

1974

1.    [Rec.] Łucja Borodziej, Pruska polityka oświatowa na ziemiach polskich w okresie kulturkampfu, Warszawa 1972: Zapiski Historyczne, t. XXXIX, z. 2, s. 140–143.

1976

2.   Umiejętność patriotycznego działania, Elektrochemik, R. V:1976, nr 14 (82), s. 1–2.

3.   Refleksje obywatelskie, Elektrochemik, R. V:1976, nr 18 (86), s. 1.

1978

4.   W 60 rocznicę odzyskania niepodległości. Nadzieje… które doczekały się spełnienia, Elektrochemik, R. VII:1978, nr 23 (139), s. 3.

1991

5.   Ks. Augustyn Szamarzewski (1832 – 1891), Życie i Myśl, R. XXXIX:1991, nr 5/6 (417-418), s. 150–158.

6.   [Współautor B. Dąbrowska], Życie i działalność księdza Antoniego Ludwiczaka (1878 – 1942), [w:] Katolickie Uniwersytety Ludowe. Materiały z sympozjum poświęconego 70 rocznicy inauguracji działalności oświatowej Uniwersytetu Ludowego w Dalkach, Poznań 1992, s. 37–50.

1992

7.   [Rec.] Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894–1919. Słownik biograficzny, t. I (A – H), Gniezno 1992: Przegląd Wielkopolski, R. VI:1992, nr 3 – 4 (19 – 20), s. 59–60.

1993

8.   [Rec.] Katolickie Uniwersytety Ludowe. Materiały z sympozjum poświęconego 70 rocznicy inauguracji działalności oświatowej Uniwersytetu Ludowego w Dalkach, Poznań 1992: Życie i Myśl, R. XL: 1993, nr 2 (420), s. 75–77.

1994

9.   [Rec.] Na strajki szkolne spojrzenie zza oceanu; John J. Kulczycki, Strajki szkolne w zaborze pruskim 1901–1907. Walka o dwujęzyczną oświatę, Poznań 1993: Kronika Wielkopolski, R. 1994, nr 1 (68), s. 122–124.

10. [Rec.] Siedem wieków trwania Scholae Calissiensis, Szkoła Kaliska. Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, Kalisz 1993: Kronika Wielkopolski, R. 1994, nr 4 (71), s. 142–144.

1996

11. Kilka słów o współczesnych uniwersytetach ludowych, [w:] Barbara Dąbrowska, Zapalał światła w mroku, budził życie polskie. Ks. Antoni Ludwiczak (1878 – 1942), Poznań 1996, wyd. II, s. 6–9.

1999

12. Wybrał Sołacz i wierny mu pozostał, czyli o profesorze Feliksie Terlikowskim, chemiku i gleboznawcy, Kronika Miasta Poznania, R. 1999, nr 3, s. 215–223.

13. “Przewodnik po zasobie Archiwum PAN”, stan na dzień 31 grudnia 1998. Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Hanny Krajewskiej i Alicji Kuleckiej, Warszawa 1998 (druk 2002), ss. 668 [współautor]

autorstwo: Jan Dąbrowski (s. 428), Anna Dembińska (s. 429–430), Bronisław Dembiński (s. 430–431), Jan Marian Dobrowolski (s. 432), Zygmunt August Działowski (s. 434), Jan Jachowski (s. 440–441), Witold Jakóbczyk (s. 441), Józef Jankowiak (s. 441–442), Franciszek Jaśkowiak (s. 442), Ludwik Ferdynand Jaxa-Bykowski (s. 442), Witold Klinger (s. 449), Bogdan Kostrzewski (s. 452–453), Józef Władysław Kostrzewski (s. 453), Sławomir Leitgeber (s. 458), Witalis Ludwiczak (s. 459), Henryk Łowmiański (s. 460–461), Bronisław Niklewski (s. 464–465), Anna Poniatowska (s. 470), Czesław Skopowski (s. 476–477), Marian Węgrzynowicz (s. 489), Maria Wojciechowska (s. 493–494), Zygmunt Wojciechowski (s. 495), Antoni Wróblewski (s. 495–496), Zbigniew Zakrzewski (s. 498–499), Karol Wilhelm Zaleski (s. 499), Jerzy Ziomek (s. 501).

2001

14. [Współautor B. Dąbrowska], Antoni Ludwiczak (1878–1942), [w:] Wielkopolanie XX wieku, Poznań 2001, s. 255–264.

15. [Rec.] Dzieci wrzesińskie w 1901 roku chciały wiarę ojców poznawać w ojczystym języku; Strajk dzieci wrzesińskich z perspektywy wieku, Poznań – Września 2001: Kronika Wielkopolski, R. 2001, nr 4 (100), s. 137–140.

16. Ksiądz Augustyn Szamarzewski, [w:] Uroczystość odsłonięcia popiersia księdza Augustyna Szamarzewskiego (1832–1891). W 110 rocznicę śmierci dla uczczenia wybitnego przedstawiciela pracy organicznej w zaborze pruskim, uczestnika Powstania Styczniowego 1863, represjonowanego w okresie Kulturkampfu, patrona Związku Spółek Zarobkowych, Poznań 2001, s. 1–3.

2002

17. Ksiądz Antoni Ludwiczak. Działacz narodowy, oświatowy i bibliotekarz. (Wspomnienie rocznicowe), Winieta. Pismo Biblioteki Raczyńskich, R. 2002, nr 3 (26), s. 4–5.

18. Ks. Antoni Ludwiczak, [w:] Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918/1919, Poznań 2002, s. 201–202.

2005

19. Henryk Łowmiański – obywatel Wilna i Poznania. Henrikas Lovmianski (Lowmianski) – Vilniaus ir Poznanes pilietis. [W:] Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Warszawa 2005, s. 75-84.

2006

20. Karwat Janusz: Maksymilian Jackowski 1815-1905. Poznań 2005. Rec. Dąbrowski Roman: Patron wielkopolskich kółek rolniczych w zaborze pruskim. „Kronika Wielkopolski” 2006 nr 3 (119), s. 117-119.

2007

21. Ksiądz Augustyn Szamarzewski (1832 – 1891). Poznań 2007, „Wydawnictwo Poznańskie”, s. 248.

2008

22. Materiały Witolda Jakóbczyka (1909 – 1986), „Biuletyn Archiwum PAN” nr 48, Warszawa 2007, s. 71 – 109.

2010

23. Szamarzewski Augustyn Joachim (1832-1891), ksiądz, działacz społeczny i gospodarczy, [w:] Polski Słownik biograficzny, t. 46, Warszawa-Kraków 2009-2010, s. 550-552.

2012

24. „Profesor z Pasją” [w:] Liber Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 2012, s.267-270.

2013

25. Stefan Barbacki (1903-1979), „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, Nr 54, 2013, s. 281.

26. Helena Harasimowicz (1896-1981), tamże, Nr 54, 2013, s.281

27. Jerzy Kozłowski (1929-2010), tamże, Nr 54, 2013, s.282

28. Irena Kwilecka (ur. 1925), tamże, Nr 54, 2013, s.282

29. Stella Rufina Ludwiczak (1906-2001), tamże, Nr 54, 2013, s.283

30. Stefan Mokrzycki (zm.1939), tamże, Nr 54, 2013, s.283

31. Anna Niesiołowska-Wędzka (ur. 1929), tamże, Nr 54, 2013, s.283-284

32. Maria Aleksandra Smoczkiewicz (1910-2006), tamże, Nr 54, 2013, s.284

33. Józef Sobkowski (1924-2006), tamże, Nr 54, 2013, s.285

34. Andrzej Wędzki (ur. 1927), tamże, Nr 54, 2013, s.285