W grudniu ubiegłego roku do konserwacji trafiły kolejne materiały ze  spuścizny Adama Wrzoska (1875-1965), lekarza, antropologa, historyka medycyny  (sygn. P. III-70).  M. in. dyplom członka Międzynarodowego Instytutu Antropologicznego, nominacja Adama Wrzoska na Szefa Sekcji Nauki i Szkół Wyższych w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz tablo ze zdjęciami profesorów i absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu.

Dokumenty zostały poddane konserwacji przez pracowników Sekcji konserwacji materiałów archiwalnych Oddziału Zabezpieczania Zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu, którym składamy serdeczne podziękowanie. Poniżej przedstawiamy archiwalia po przeprowadzonych zabiegach konserwacyjnych.

Kolejne dokumenty odzyskały blask