W listopadzie 2022 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą  rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmując uchwałę w 550. rocznicę urodzin tego Wielkiego Polaka, chce po raz kolejny przypomnieć jego postać i zasługi, na stałe obecne w naszej społecznej świadomości. To przypomnienie ma na celu uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym” – czytamy w uchwale Senatu RP z 16 listopada 2022 r.

W nawiązaniu do Roku Mikołaja Kopernika PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu przedstawia kilkanaście dokumentów i fotografii dotyczących naszego astronoma i jego rodzinnego  miasta, znajdujących się w spuściznach Janusza Deresiewicza, Alojzego St. Matyniaka, Józefa Witkowskiego i  Adama Wrzoska.

 

 

 

 

 

Rok Mikołaja Kopernika