Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu posiada liczne  dokumenty i materiały związane z działalnością zawodową i naukową uczonych wielkopolskich – autorów przechowywanych tu spuścizn. Poniżej prezentujemy niektóre spośród najciekawszych i najbardziej oryginalnych archiwaliów.