Materiały gromadzone w archiwumArchiwum PAN Oddział w Poznaniu zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów źródłowych do dziejów nauki polskiej. Przechowujemy akta placówek PAN oraz gromadzimy materiały pochodzenia prywatnego w postaci spuścizn po uczonych Poznania i Wielkopolski. Zbiory archiwalne udostępnia się pracownikom naukowym i studentom poznańskich uczelni, środowiskom naukowym krajowym i zagranicznym oraz wszystkim osobom zainteresowanym dziejami i osiągnięciami nauki w regionie. Poza bezpośrednim wykorzystaniem archiwaliów Oddział udostępnia swój zasób odpowiadając na kwerendy, tzn. udzielając informacji na podstawie przeprowadzanych przez swoich pracowników poszukiwań źródłowych. Ponadto Archiwum PAN sprawuje nadzór nad archiwami i składnicami akt we wszystkich placówkach PAN na terenie Poznania i Kórnika, w celu właściwego zabezpieczenia zasobu aktowego tych instytucji.

Aktualności

Akty prawne

Bibliografia

Historia

Nadzór