12 października 2023 r. minęła setna rocznica śmierci Heliodora Święcickiego – lekarza ginekologa, filozofa medycyny, filantropa, współzałożyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Prof. Heliodor Święcicki był także autorem niemal 200 artykułów i rozpraw naukowych, przeważnie z ginekologii i położnictwa.

Pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego również aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym Poznania. Heliodor Święcicki organizował „wieczory czwartkowe” gromadzące elitę intelektualną i społeczną miasta w celu wysłuchania wybitnych prelegentów reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

W PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu znajduje się spuścizna Heliodora Święcickiego (sygn. P. III – 85) zawierająca materiały twórczości naukowej, organizacyjnej, materiały biograficzne i korespondencję. Poniżej przedstawiamy  niektóre materiały ze spuścizny:

 

Setna rocznica śmierci Heliodora Święcickiego (1854-1923) – lekarza, współzałożyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego