1 grudnia 2023 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 70. rocznicy utworzenia Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Uczestników powitała dr hab. Hanna Krajewska dyrektor Archiwum PAN. W wydarzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Buko, dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN , dyrektor Archiwum PAN i PAU w Krakowie dr hab. Tomasz Pudłocki, kierownik Oddziału Archiwum PAN w Poznania dr Jarosław Matysiak, pracownicy PAN Archiwum w Warszawie i Oddziału w Poznaniu oraz członkowie Rady Naukowej Archiwum PAN.

Minutą ciszy upamiętniono zmarłych pracowników Archiwum.
Pani dyrektor wspominając z dumą o dokonaniach naszej placówki zaznaczyła, że obok działalności statutowej aktywnie upowszechniamy wiedzę na temat nauki polskiej przez takie wydarzenia jak Noc Muzeów, Piknik Archiwalny, Festiwal Nauki, a także tworząc liczne publikacje i wystawy.
Pracownicy oraz członkowie Rady Naukowej zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami wybitymi z okazji 200-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz książką prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej-Kiljańczyk pt. Pałac Staszica. Uroczystość uświetnił występ zespołu Walicki-Popiołek Duo, który zaprezentował niezwykle piękną, własną aranżację utworów Astora Piazzolli.
W załączeniu przedstawiamy kilka zdjęć z uroczystości.
Obchody 70-lecia utworzenia Archiwum Polskiej Akademii Nauk