Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu posiada zbiór liczący kilkaset sztuk fotografii oraz mikrofilmów, które zawierają materiały źródłowe do dziejów nauki wielkopolskiej i polskiej.

Fotografie to przede wszystkim podobizny poznańskich uczonych z XIX i XX w. Przedstawiają m. in.: profesorów Uniwersytetu Poznańskiego/Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, innych poznańskich szkół wyższych oraz członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Fotografie portretowe zaopatrzone są w sygnatury. Hasłem jest nazwisko i imię osoby przedstawionej na fotografii, daty jej życia i tytuł naukowy.

W zbiorze znajdują się też fotografie reportażowe (zdjęcia z kongresów i sesji naukowych, uroczystości rocznicowych i jubileuszowych, pogrzebów), fotografie przedstawiające miejsca pracy (instytuty, zakłady, pracownie, laboratoria), fotografie rodzinne oraz sporządzone w latach 1964 – 2005 zdjęcia nagrobków uczonych na cmentarzach poznańskich.

Pochodzenie fotografii to przede wszystkim kolekcje reprodukcji fotograficznych portretów uczonych z archiwów, bibliotek, muzeów, dary ze zbiorów prywatnych, oryginalne zdjęcia ze spuścizn uczonych znajdujących się w archiwum oraz zdjęcia wykonane przez pracowników poznańskiego Oddziału.

Liczne i interesujące fotografie znajdują się w spuściznach m. in.: Kazimiery Chojnackiej, Zygmunta Czubińskiego, Stefana Dąbrowskiego, Kazimierza Kaczmarczyka, Zdzisława Kaczmarczyka, Józefa Kostrzewskiego, Ludwiki Dobrzyńskiej- Rybickiej, Józefa Feliksa Krawca, Władysława Orlicza, Czesława Skopowskiego, Ludwika Skubiszewskiego, Heleny Szafran, Stanisława Wierzchosławskiego. Zdjęcia te nie tylko przedstawiają naukowców, ale także członków ich rodzin, najbliższych współpracowników, miejsca pracy, kongresy i zebrania naukowe w których brali udział, wyjazdy terenowe, itp.

Fotografie przechowywane w poznańskim archiwum przedstawiają także zabytkowe obiekty: dworki, pałce, kościoły, kapliczki zlokalizowane głównie na terenie Wielkopolski i Pomorza. Cenne krajobrazowo i przyrodniczo miejsca, ciekawe okazy roślin i zwierząt, zabytki kultury ludowej.

Zbiór mikrofilmów liczy 770 szpul. Mikrofilmy z naszych zbiorów negatywne i pozytywne obejmują cenniejsze zbiory własne wykonane w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego w latach 60 – tych i 70 – tych.

dr Jarosław Matysiak