Zapraszamy do Archiwum

Archiwum PAN Oddział w Poznaniu zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów źródłowych do dziejów nauki polskiej. Przechowujemy akta placówek PAN oraz gromadzimy materiały pochodzenia prywatnego w postaci spuścizn po uczonych Poznania i Wielkopolski.

ZAPRASZAMY
O archiwum

O archiwum

Archiwum w swoich zbiorach posiada wiele cennych spuścizn.

Działalność

Działalność

Archiwum prowadzi różnorodną działalność, również popularyzatorską

Autografy

Autografy

W zbiorach między innymi posiadamy kolekcję autografów wybitnych osobistości

Zasoby

Zasoby

Zasób Archiwum Polskiej Akademii Nauk jest podzielony na trzy działy

Księgozbiór podręczny

Księgozbiór podręczny

Wsparcie podczas dokumentowania informacyjnego dziejów i osiągnięć nauki polskiej

Kontakt

Kontakt

Zapraszamy do kontaktowania się z nami