Bibliografia publikacji mgr Michała Boksy

1999

 1. Aleksander (1930-1984) i Urszula (1933-1994) Dymaczewscy, archeologia. [w:] Przewodnik po zasobie Archiwum PAN. Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem H. Krajewskiej i A. Kuleckiej. Warszawa 1999, s. 433-434.
 2. Melania Klichowska (1921-1990), paleobotanika. [w:] Przewodnik po zasobie Archiwum PAN. Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem H. Krajewskiej i A. Kuleckiej. Warszawa 1999, s. 449.
 3. Jan Leśny (1947-1994), historia, słowianoznawstwo. [w:] Przewodnik po zasobie Archiwum PAN…. (j. w.), Warszawa 1999, s. 458.
 4. Karol Marian Pospieszalski (ur. 1909), prawo konstytucyjne. [w:] Przewodnik po zasobie Archiwum PAN…. (j. w.), Warszawa 1999, s. 470-471.
 5. Zofia Wardęska (1921-1989), pedagogika, historia nauki. [w:] Przewodnik po zasobie Archiwum PAN…. (j. w.), Warszawa 1999, s. 488-489.
 6. Prof. Jan Leśny (1947-1994) jako badacz dziejów narodów bałkańskich, Życie Uniwersyteckie R. 1999 nr 10-12, s. 10-11.

2000

 1. Ludwik Ferdynand Jaxa-Bykowski (1881-1948). Biolog, pedagog, psycholog, antropolog. Życie Uniwersyteckie R. 2000 nr 11, s. 14-16 [z serii artykułów: Sylwetki rektorów Uniwersytetu Poznańskiego].

2002

 1. Kurnatowski Andrzej: Moje wspomnienia. Wstępem i przypisami opatrzył Michał Boksa. Kronika Wielkopolski R. 2002 nr 1, s. 75-86.
 2. Materiały Jana Leśnego (1947-1994), historyka i slawisty (P.III-118) Wydruk komputerowy, Poznań 2002, ss. 39.

2004

 1. Ludwik Jaxa-Bykowski 11 I 1941 – 1943. [W:] Poczet Rektorów Almae Matris Posnaniensis. Red. naukowa Tomasz Schramm. Współpraca Anna Marciniak. Poznań 2004, s. 125 – 133, il., bibliogr.

2008

 1. [Współautor: Ewa Zielińska] Materiały Wacława Pytkowskiego (1904 – 1989), Biuletyn Archiwum PAN nr 48, Warszawa 2007, s. 151 – 171.
 2. Spuścizny bałkanistów poznańskich Jana Leśnego i Wincentego Swobody w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Poznański Rocznik Archiwalno – Historyczny, R. XII/XIII/XIV, Poznań 2007, s. 249 – 256.

2010

 1. Jak pospolity profesor uniwersytetu udawał milionera. O podróżach Stanisława Pawłowskiego., „Kronika Miasta Poznania” 2010, nr 3 [„Podróże poznaniaków’], s. 175-190.
 2. Kotwica nad Jeziorem Maltańskim, „Kronika Miasta Poznania” 2010, nr 4 [„Od Komandorii do Antoninka”], s.254-259.

2011

 1. „Szczęśliwy francuz” – s/s Poznań, „Morza, Statki i Okręty”, R. 2011, nr 5, s.70-80.
 2. Na Zakręcie, „Kronika Miasta Poznania” 2011, nr 2 [„Grunwald”], s.195-206.
 3. Człowiek w czarnym berecie. O Maksymilianie Myszkowskim, „Kronika Miasta Poznania”, 2011, nr 3 [„Fotografia”], s.311-319.
 4. Spuścizny w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, [w:] Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek (opracowanie zbiorowe pod redakcją Hanny Krajewskiej, Józefa Malinowskiego, Jarosława Matysiaka, Poznań 2011, s.103-110.

2013

 1. Izba Pamięci Jerzego Pertka (Oddział – Kolekcja Jerzego Pertka) w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” Rocznik XVI (2013) s. 95-109.
 2. Stanisław Borowski (1921-1977), „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 54 (2013), s. 29.
 3. Maria Ciemniewska (ur. 1929), tamże, nr 54 (2013), s. 33.
 4. Ryszard Marciniak (1939-2009), tamże, nr 54 (2013), s. 65-66.
 5. Konstanty Moldenhawer (1889-1962), tamże, nr 54 (2013), s. 68-70.
 6. Maria Paradowska (1932-2011), tamże, nr 54 (2013), s. 75-77.
 7. Stanisław Pawłowski (1882-1940), tamże, nr 54 (2013), s. 77.
 8. Wacław Pytkowski (1904-1989), tamże, nr 54 (2013), s. 79-80.
 9. Władysław Rusiński (1911-1986), tamże, nr 54 (2013), s. 82-83.
 10. Witold Skalski (1879-1961), tamże, nr 54 (2013), s. 88.
 11. Stanisław Sulinowski (1932-1990), tamże, nr 54 (2013), s. 91-92.
 12. Wincenty Swoboda (1934-2000), tamże, nr 54 (2013), s. 92-93.
 13. Stanisław Wierzchosławski (1926-2009), demografia, statystyka. Spuścizny uczonych polskich i kolekcje, nabytki APAN po 1999 roku, tamże, nr 54 (2013), s. 96-97.

2016

 1. (z K. Baranowską) Listy Romana Dmowskiego (1864-1939) do prof. Zygmunta Wojciechowskiego (1900-1955) „Przegląd Wielkopolski, 2016, Nr 1, s.65-69 (rubryka: Z korespondencji Wielkopolan)
 2. (z K. Baranowską) List Cyryla Ratajskiego (1875-1942) do ks. Stanisława Kozierowskiego (1874-1949) z 1921 roku, tamże, 2016, Nr 2, s.71-73 (rubryka: Z korespondencji Wielkopolan)