Zasób Archiwum Polskiej Akademii Nauk jest podzielony na trzy działy:

Dział I – obejmuje akta instytucji naukowych, redakcji i komitetów, które działały przed powstaniem Polskiej Akademii Nauk i które przekazały jej swoją dokumentację.

Dział II – obejmuje zespoły akt wytworzonych przez Polską Akademię Nauk, jej władze, jednostki administracyjne, placówki naukowe oraz redakcje i towarzystwa naukowe dotowane przez PAN.

Sygnatury tych zespołów rozpoczynają się od: P.II-, po czym następuje kolejny numer zespołu, od P.II-1 do P.II-23, przy czym „P.” oznacza Poznań, „II” – numer działu, dalej następuje numer zespołu.

Dział III – najobszerniejszy, obejmuje spuścizny, ludzi nauki i kultury.

Są to materiały pochodzenia prywatnego. Sygnatury tych zespołów rozpoczynają się od P.III-1. Do dnia 31 grudnia 2014 r. zgromadzono tych spuścizn 162 o sygnaturach od P.III-do P.III-162, w tym sygnatura P.III – 52a (związana proweniencyjnie z sygnaturą P.III-52).

W tabelkach wyszczególniono następujące dane: sygnaturę i nazwę zespołu, rok nabycia, pomoce ewidencyjne (inwentarz, inwentarz kartkowy, spis, spis korespondentów, spis fotografii itp.), wskazując w niektórych wypadkach numeru „Biuletynu Archiwum PAN”, w którym inwentarz został opublikowany. Dalej następuje określenie ilości jednostek archiwalnych („j. a.”) lub pozycji spisu, objętość zespołu w metrach bieżących akt lub pudeł z aktami („mb”) oraz uwagi dotyczące proweniencji akt.

dr Anna Marciniak

dr Jarosław Matysiak

Dział I

Dział II

Dział III

Archiwum prasowe

Autografy

Fotografie i mikrofilmy

Księgozbiór podręczny