21 – 27 października 1968 roku

Spuścizny uczonych wielkopolskich w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Pokaz zbiorów archiwalnych w ramach obchodów III Tygodnia Archiwów. Pałac Działyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 78/79).

Pokaz zbiorów archiwalnych na wystawie

6 – 11 maja 1969 roku

Pokaz zbiorów archiwalnych na wystawie zorganizowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z okazji jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

21 – 22 listopada 1969 roku

Pokaz zbiorów archiwalnych obrazujących dorobek naukowy i sylwetki wybitnych profesorów, pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z okresu 50-lecia istnienia Uczelni na wystawie zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych Prawników.

9 – 15 maja 1973 roku

Wystawa Spuścizny uczonych wielkopolskich w Archiwum Polskiej Akademii Nauk zorganizowana z okazji Roku Nauki Polskiej podczas IV Tygodnia Archiwów. Pałac Działyńskich w Poznaniu.

 28 stycznia 1975 roku

Pokaz rękopisów uczonych wielkopolskich dla programu TV lokalnej „Teleskop”.

Czytelnia Archiwum PAN w nowym lokalu przy ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro Gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (w którym od 1972 roku został umieszczony Oddział PAN w Poznaniu, a w latach następnych – niektóre placówki PAN, w tym od kwietnia 1974 roku – Oddział Poznański Archiwum PAN).

22 kwietnia – 31 maja 1975 roku

Ekspozycja materiałów dotyczących historii nauki w Wielkopolsce w ramach wystawy obrazującej osiągnięcia placówek PAN w Poznaniu, zorganizowanej z okazji wyjazdowego posiedzenia Prezydium PAN w dniu 22 kwietnia 1975 roku przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (22.04), potem hall Pałacu Działyńskich w Poznaniu (maj 1975 roku).

28 grudnia 1975 – 4 stycznia 1976 roku

Wystawa rękopisów i dokumentów Stanisławy Przybyszewskiej (1901 – 1935) pisarki i malarki z okazji 100-go przedstawienia Sprawy Dantonaautorstwa Przybyszewskiej (gościnne występy Teatru Powszechnego z Warszawy w dniach od 28 – 29 grudnia 1975 roku na scenie teatru Polskiego w Poznaniu). Foyer Teatru Polskiego w Poznaniu.

7 czerwca – 16 czerwca 1976 roku

Wystawa okolicznościowa z okazji 20 – lecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN przedstawiająca historię i dorobek placówki. Czytelnia Archiwum PAN, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro (Gmach PTPN).

19 maja 1979 roku

Pokaz materiałów dotyczących współpracy uczonych polskich z uczonymi rosyjskimi dla pracowników Archiwum Akademii Nauk ZSRR odwiedzających nasze Archiwum. Czytelnia Archiwum PAN.

3 – 16 grudnia 1979 roku

Wystawa autografów uczonych (m.in. Albert Einstein, Ludwik Pasteur, Ernest Rutherford, Maria Skłodowska-Curie) oraz literatów (m.in. Henryk Sienkiewicz, Lew Tołstoj) ze zbiorów Archiwum PAN w Warszawie i w Poznaniu, a także wydawnictw Archiwum PAN z okazji V Tygodnia Archiwów. Gabloty wiszące na I piętrze gmachu PTPN przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29, obok siedziby Oddziału PAN w Poznaniu.

3 – 4 lutego 1983 roku

W XX rocznicę śmierci profesora Stefana Vrtela – Wierczyńskiego. Pokaz zbiorów archiwalnych ze spuścizny prof. Stefana Vrtela – Wierczyńskiego (1886 – 1963), na wystawie zorganizowanej podczas sesji naukowej poświęconej pamięci profesora oraz jego działalności jako bibliotekarza, bibliografa, slawisty, pedagoga i edytora. Współorganizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

22 kwietnia – 21 czerwca 1983 roku

Ze zbiorów Archiwum PAN. Sprawa Dantona. Wystawa rękopisów i rysunków ze spuścizny archiwalnej Stanisławy Przybyszewskiej (m.in. w związku z głośną wówczas ekranizacją „Dantona” przez Andrzeja Wajdę, na podstawie dramatu Przybyszewskiej). Gabloty na I piętrze gmachu PTPN, obok siedziby Oddziału PAN w Poznaniu.

25 maja 1983 roku

Pokaz materiałów archiwalnych ze spuścizny prof. dr. Józefa Kostrzewskiego (1885 – 1969), wybitnego archeologa i muzeologa na wystawie zorganizowanej z okazji wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu w dniu 25 maja 1983 roku. Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu.

13 – 25 października 1983 roku

Ze zbiorów Archiwum PAN. Prof. dr Kazimierz Tymieniecki 1887 – 1968. Wystawa z okazji 15 – tej rocznicy śmierci prof. Kazimierza Tymienieckiego historyka – mediewisty. Gabloty Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, I piętro Gmachu PTPN.

17 maja 1984 roku

Pokaz wybranych materiałów archiwalnych oraz publikacji dotyczących Archiwum PAN dla 30 studentów IV i V roku historii specjalizacji archiwalnej, z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czytelnia Archiwum PAN, III piętro Gmachu PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29.

Grudzień 1984 roku

Przygotowanie wybranych eksponatów ze spuścizny prof. Józefa Kostrzewskiego na wystawę stałą dla Szkoły Podstawowej im. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie

1 marca 1985 roku – 21 stycznia 1986 roku

Ze zbiorów Archiwum PAN. Prof. dr Józef Kostrzewski 1885-1969. Wystawa z okazji 100-lecia urodzin profesora Józefa Kostrzewskiego, archeologa, oraz ogłoszonego w Wielkopolsce „Roku Józefa Kostrzewskiego”. .Gabloty Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, I piętro Gmachu PTPN.

3 grudnia 1985 roku  – 30 stycznia 1986 roku

Prof. Józef Kostrzewski – prahistoryk i muzeolog – w stulecie urodzinPokaz materiałów archiwalnych ze spuścizny prof. dra Józefa Kostrzewskiego na wystawie z okazji sesji poświęconej stuleciu urodzin Profesora. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Pałac Górków.

11 – 30 czerwca 1986 roku

Wystawa z okazji 10 rocznicy śmierci doc. Jana Horowskiego (1909 – 1976) filologa klasycznego, pracownika naukowego Katedry Filologii Klasycznej UAM, zorganizowana przez Instytut Filologii Klasycznej UAM. Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

4 grudnia 1987 roku

Pokaz zbiorów archiwalnych dotyczących Stanisława Przybyszewskiego (1868 – 1927) pisarza i dramaturga, na wystawie związanej z 60-tą rocznicą śmierci pisarza. Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu.

18 – 19 grudnia 1987 roku

Wystawa z okazji 100-lecia urodzin i 20-lecia śmierci prof. Kazimierza Tymienieckiego, podczas okolicznościowej sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

16 lutego – 13 kwietnia 1988 roku

Pokaz materiałów archiwalnych ze spuścizny prof. Kazimierza Tymienieckiego z okazji 100-lecia urodzin i 20-lecia śmierci profesora, członka rzecz. PAN. Gabloty Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, I piętro Gmachu PTPN.

21 marca 1988 roku

Pokaz wybranych materiałów archiwalnych dla studentów IV roku archiwistyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

10 grudnia 1988 roku – 12 marca 1989 roku

Poznań 1919 – Niepodległości rok pierwszy . Pokaz zbiorów archiwalnych dotyczących poznańskiego środowiska naukowego w 1919 roku oraz początków Uniwersytetu Poznańskiego, na wystawie zorganizowanej z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Sierpień 1989 roku

Pokaz materiałów ze spuścizny Stanisławy Przybyszewskiej dla TV w Gdańsku

Maj 1990 roku

Pokaz wybranych materiałów archiwalnych dla studentów archiwistyki UAM

20 maja 1991 roku

Pokaz materiałów z okazji 35-lecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN

Pokaz wybranych akt Fundacji „Nauka i Praca” z 1923 roku30 marca 1992 roku

Pokaz wybranych akt Fundacji „Nauka i Praca” z 1923 roku na Sesji Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej w Poznaniu. Gmach Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki.

Grudzień 1993 roku

Pokaz wybranych materiałów archiwalnych dla praktykantów – studentów UAM.

20 stycznia 1994 roku

Wystawa archiwaliów, pomocy ewidencyjnych oraz publikacji i edycji związanych ze zbiorami Archiwum PAN, dla grupy studentów V roku archiwistyki UAM. Pracownia Naukowa Archiwum.

26 lutego 1994 roku

Pokaz wybranych materiałów ze spuścizny prof. Józefa Kostrzewskiego na wystawie zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk oraz Dyrekcję i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie.

27 kwietnia 1995 roku

Pokaz wybranych materiałów archiwalnych, pomocy ewidencyjnych oraz publikacji opartych na zbiorach Archiwum PAN, z okazji prelekcji dla członków Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pracownia Naukowa Archiwum.

7 maja 1996 roku

Wystawka okolicznościowa supercymeliów ze zbiorów Archiwum, z okazji jubileuszu 40-lecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. Czytelnia Archiwum.

7 – 10 maja 1996 roku

Prezentacje zbiorów archiwalnych, z okazji 40-lecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN dla zaproszonych gości, pracowników Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz pracowników z Instytutu Języka Polskiego PAN. Czytelnia Archiwum.

17 września – 31 października 1996 roku

Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie – czasy i ludzie. Pokaz materiałów wybranych ze spuścizn uczonych poznańskich, obrazujących życie naukowe Lwowa do 1939 roku, na wystawie zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Lwowa Wielkopolskie Muzeum Historyczne w Poznaniu. Gmach Odwachu.

1996 rok

Pokaz zbiorów archiwalnych dla pracownic Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Czytelnia Archiwum.

21 marca – 10 maja 1997 roku

Uczeni poznańscy. Ze zbiorów Archiwum PAN. Wystawa z okazji jubileuszu czterdziestolecia Archiwum PAN w Poznaniu. Prezentacja sylwetek 29 uczonych związanych z Poznaniem. Motto wystawy stanowiły słowa Ludwika Pasteura: Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada. Organizatorzy: Archiwum PAN Oddział w Poznaniu i Biblioteka Raczyńskich. Scenariusz: Anna Marciniak, oprawa plastyczna: Violetta Książkiewicz. Hall gmachu Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności w Poznaniu.

18 kwietnia – 15 maja 1998 roku

Uczeni wielkopolscy. Portrety dokumentami malowane. Prezentacja sylwetek 22 uczonych związanych z Wielkopolską, w tym z Krotoszynem. Wystawa autorska dr Anny Marciniak. Organizatorzy: Archiwum PAN Oddział w Poznaniu, Muzeum Regionalne PTTK im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Unia Wielkopolan. Galeria „Refektarz” Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

3 września – 30 października 1998 roku

Słowińcy – ludzie i zwyczaje. Prezentacja materiałów ze spuścizny prof. Bożeny Stelmachowskiej (1889 – 1956) etnografadziałacza społecznego i politycznego. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

25 października 1998 roku – 29 marca 1999 roku

Ulice i zaułki dawnego Poznania – Łazarz. Prezentacja wybranych dokumentów na wystawie poświęconej jednej z dzielnic Poznania, zamieszkałej m.in. przez uczonych Muzeum Historii Miasta Poznania. Ratusz.

13 lutego – 24 marca 1999 roku

Twórcy Uniwersytetu Poznańskiego. Prezentacja dokumentów ze spuścizn założycieli Uniwersytetu Poznańskiego: Heliodora Święcickiego, ks. Stanisława Kozierowskiego, Michała Sobeskiego, Józefa Kostrzewskiego, z okazji 80-lecia powołania uczelni. Organizatorzy: Archiwum PAN i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Tzw. Nowa Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

80 lat Uniwersytetu w Poznaniu. Prezentacja wybranych materiałów7 maja – 8 maja 1999 roku

80 lat Uniwersytetu w Poznaniu. Prezentacja wybranych materiałów (m.in. ze spuścizny pierwszego rektora – Heliodora Święcickiego) na wystawie jubileuszowej 80-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

30 września – 30 listopada 1999 roku

Kontakty literackie polsko – szwedzkie w XIX i XX w. Wystawa rękopisów i listów dotyczących pisarzy szwedzkich, ze zbiorów Archiwum PAN w Poznaniu i bibliotek poznańskich. Organizatorzy: Ambasada Szwecji w Polsce, Szkoła Języka i Literatury im. Williama Whartona w Bydgoszczy, z okazji tzw. Dni Szwedzkich w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Scenariusz i oprawa plastyczna wystawy: Anna Marciniak. Pałac Młodzieży w Bydgoszczy (30 września – 3 października.1999 roku). Biblioteka Miejska i Wojewódzka w Bydgoszczy (4 października – 30 listopada1999 roku).

24 października 1999 roku – 28 lutego 2000 roku

Ulice i zaułki dawnego Poznania – Sołacz. Prezentacja wybranych dokumentów na wystawie poświęconej dzielnicy Poznania zamieszkanej przez wielu uczonych, związanych zwłaszcza z Wydziałem Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego Muzeum Historii Miasta Poznania. Ratusz.

 10 grudnia 1999 roku

Wystawa cymeliów ze zbiorów Archiwum PAN w Poznaniu, dla potrzeb telewizji lokalnej (program o archiwach instytucji naukowych i kulturalnych). Pracownia Naukowa Archiwum.

7 marca – 14 kwietnia 2000 roku

W służbie Słowu. Wystawa poświęcona błogosławionej Natalii Tułasiewiczównie (1906 – 1945) absolwentce polonistyki Uniwersytetu Poznańskiego. Prezentacja materiałów ze spuścizny prof. Romana Pollaka (1886 – 1972) historyka literatury, nauczyciela Natalii Tułasiewiczówny. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

22 listopada 2000 roku

Pokaz cymeliów ze zbiorów Archiwum PAN dla pracowników Muzeum-Pracowni im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu. Pracownia Naukowa Archiwum.

Wystawa10 listopada 2001 roku

Prezentacja materiałów ze spuścizny prof. Stanisława Kielicha (1925 – 1993) fizyka, członka rzeczywistego PAN, na wystawie zorganizowanej w Gimnazjum w Czempiniu, z okazji nadania szkole imienia prof. Stanisława Kielicha.

26 lutego 2002 roku

Wystawa najcenniejszych i najciekawszych dokumentów ze zbiorów Archiwum PAN, przygotowana z okazji wizyty prof. dr. Andrzeja Legockiego, Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu. Pracownia Naukowa Archiwum.

Czerwiec 2002 roku

Cztery pokazy wybranych materiałów dla czterech grup studentów IV roku historii UAM, odbywających praktyki archiwalne w Oddziale Poznańskim Archiwum PAN.

4 października 2002 roku

W 50 rocznicę śmierci profesora Tadeusza Vetulaniego, pioniera badań nad bioróżnorodnością. Prezentacja materiałów archiwalnych ze spuścizny profesora Tadeusza Vetulaniego (1897 – 1952), zootechnika, badacza tarpana leśnego, podczas konferencji zorganizowanej przez Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego. Hall Wydziału Zootechniki Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

20 stycznia – 18 lutego 2003 roku

Prezentacja materiałów archiwalnych ze spuścizny profesora Tadeusza Vetulaniego (1897 – 1952)

Tadeusz Vetulani (1897 – 1952). Człowiek i uczony, badacz tarpana polskiego, pionier badań nad bioróżnorodnością. Wystawa zorganizowana przez Archiwum PAN oraz prof. Zygmunta Vetulaniego (syna Tadeusza Vetulaniego) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

21  25 lipca 2003 roku

Władysław Orlicz (1903-1990). W 100-lecie urodzin. Prezentacja wybranych materiałów biograficznych oraz fotografii ze spuścizny matematyka prof. Władysława Orlicza, podczas międzynarodowej konferencji matematyków poświęconej profesorowi: The Władysław Orlicz Centenary Conference and Function Spaces VII( na płycie CD dla uczestników konferencji).

29 sierpnia – 17 września 2003 roku

„Władysław Orlicz (1903-1990) [Rodzina profesora. Okres lwowski. Okres poznański. Konferencje].” Wystawa z okazji Zjazdu Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Grafika Heleny Modrzejewskiej26 września 2003 roku

Pokaz cymeliów oraz wybranych materiałów ze spuścizn uczonych (55 eksponatów), dotyczących m.in. kontaktów naukowych polsko-niemieckich w XX stuleciu, a także strat wojennych nauki polskiej, dla członków Komisji d/s Historii Niemców w Polsce. Pracownia Naukowa Archiwum.

1 – 31 grudnia 2003 roku

Societas Regia Literaria Varsaviae Instituta 1953 – 2003. Wystawa zbiorów Archiwum Polskiej Akademii Nauk z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia Archiwum PAN – Pałac Staszica w Warszawie. Na wystawę nadto przygotowano wcześniej kilkanaście innych eksponatów ze zbiorów Oddziału Poznańskiego.

3 – 13 grudnia 2003 roku

Regionaliści Wielkopolscy. Wystawa z okazji Dnia Wielkopolski 2003, zorganizowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne i przygotowana przez liczne instytucje, biblioteki naukowe i publiczne oraz regionalne towarzystwa kulturalne. Na wystawę, zgodnie z życzeniem Prezesa WTK, przygotowano planszę dotyczącą sylwetki i działalności prof. Witolda Jakóbczyka, historyka. Planszę przygotował mgr Józef Malinowski, pod kierunkiem mgra Romana Dąbrowskiego i przy technicznej pomocy pozostałych pracowników. Miejsce ekspozycji: Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie.

14 grudnia 2003 roku – 28 luty 2004 roku

Ulica Grunwaldzka. Wystawa z cyklu: Ulice i zaułki miasta Poznania. Liczne eksponaty ze zbiorów Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN, ze spuścizn: chemików prof. prof. Antoniego Gałeckiego oraz Stanisława Glixellego (dot. Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej), a także wybrane materiały i fotografie rodzinne dotyczące prof. Józefa Witkowskiego, dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego. Materiały wybrał i przygotował mgr Roman Dąbrowski, przy współudziale mgra Józefa Malinowskiego. Muzeum Historii Miasta Poznania, Ratusz.

21 marca – 16 czerwca 2004 roku

Poznańskie rody i rodziny – Jankowiakowie. Pokaz archiwaliów na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Historii Miasta Poznania. Muzeum Historii Miasta Poznania – Ratusz.

3 – 31 maja 2004 roku

Ksiądz profesor Stanisław Dołęga Kozierowski – uczony z Trzemeszna. Wystawa rękopisów i materiałów ze spuścizny archiwalnej Stanisława Kozierowskiego z okazji jubileuszu 85 – lecia utworzenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dom Kultury w Trzemesznie.

7 – 8 maja 2004 roku

85 – lecie Wydziału Prawa i Administracji UAM. Wystawa okolicznościowa dyplomów i zdjęć doktorów honoris causa UAM ze zbiorów Archiwum PAN w Poznaniu (przeniesiona następnie, na stałe do siedziby Wydziału). Mała Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

12 maja 2004 roku

Pokaz wybranych materiałów archiwalnych oraz publikacji dotyczących Archiwum PAN dla studentów historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Archiwum PAN Oddział w Poznaniu.

2 czerwca 2004 roku

Heliodor Święcicki (1854 – 1923). Wystawa okolicznościowa dokumentów i materiałów ze spuścizny Heliodora Święcickiego z okazji jubileuszu 85 – lecia powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przeniesiona następnie do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie). Dom Kultury Odlewni Żeliwa w Śremie

22 października 2004 roku

Roman Dmowski (1864 – 1939) w 140. rocznicę urodzin. Wystawa okolicznościowa poświęcona osobie Romana Dmowskiego. Materiały na wystawę ze spuścizny prof. Zygmunta Wojciechowskiego wybrali i przygotowali: dr Anna Marciniak, mgr Józef Malinowski, mgr Jarosław Matysiak. Muzeum Niepodległości w Warszawie.

11 stycznia 2005 roku

Pokaz wybranych materiałów dla studentów I roku filologii polskiej UAM. Materiały wybrali i przygotowali: dr Roman Dąbrowski, dr Anna Marciniak, mgr Jarosław Matysiak. Pracownia naukowa Archiwum.

17 stycznia 2006 roku

Pokaz wybranych materiałów dla studentów III roku polonistyki UAM. Materiały wybrali i przygotowali: dr Roman Dąbrowski, Jarosław Matysiak. Pracownia naukowa Archiwum.

12 – 15 września 2006 roku

Stefan Tytus Dąbrowski (1877 – 1947). Wystawa okolicznościowa dokumentów i materiałów ze spuścizny Stefana Tytusa Dąbrowskiego z okazji nadania jego imienia Szpitalowi Powiatowemu w Puszczykowie koło Poznania. Materiały wybrał i przygotował mgr Józef Malinowski. Szpital Powiatowy w Puszczykowie.

3 – 31 października 2006 roku

Michał Witkowski (1927 – 1996). Wystawa okolicznościowa dokumentów i materiałów ze spuścizny Michała Witkowskiego. Materiały wybrał i przygotował mgr Jarosław Matysiak. Instytut Filologii Polskiej UAM.

30 października – 31 grudnia 2006 roku

Profesor Zygmunt Czubiński. Wybitny botanik Ogrodu Botanicznego UAM w latach 1949 – 1967.Wystawa okolicznościowa w związku z otwarciem pawilonu ekspozycyjno – dydaktycznego w Ogrodzie Botanicznym UAM i nadaniem sali wykładowej imienia Zygmunta Czubińskiego. Materiały wybrał i przygotował mgr Jarosław Matysiak. Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu.

23 listopada 2007

Heliodor Święcicki (1854 – 1923). Wystawa okolicznosciowa dokumentów i materiałow ze spuścizny Heliodora Święcickiego z okazaji odsłonięcia tablicy pamiątkowej na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

5 maja 2009

„Uniwersytet na Zamku”. Wystawa dokumentów i materiałów ze spuścizny Heliodora Święcickiego z okazji jubileuszu 90 – lecia powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiały na wystawę wybrali i przygotowali dr Roman Dąbrowski i mgr Jarosław Matysiak. Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.

23 listopada 2010

Wystawa okolicznościowa w trakcie konferencji „Spuścizny w archiwach i bibliotekach miasta Poznania” prezentująca metody gromadzenia, opracowywania i udostępniania spuścizn archiwalnych. Na wystawie zaprezentowano także autografy sławnych i zasłużonych Polaków oraz curiosa archiwalne przechowywane w Archiwum PAN Oddział w Poznaniu. Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

3 grudnia 2010 – 31 marca 2011

„Profesorowie Kazimierz Kaczmarczyk i Stanisław Nawrocki – poznańscy archiwiści.” Wystawa okolicznościowa w związku z odsłonięciem tablic pamiątkowych poświęconych Kazimierzowi Kaczmarczykowi i Stanisławowi Nawrockiemu oraz konferencją poświęconą ich działalności zawodowej i naukowej. Materiały dotyczące Kazimierza Kaczmarczyka wybrały i przygotowały: mgr Monika Proniewicz, mgr Grażyna Zaliwska. Archiwum Państwowe w Poznaniu.

22 marca 2011

Prezentacja wybranych archiwaliów dla 31 studentów I roku archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu połączona z prelekcją na temat Archiwum, jego działalnosci i zasobu. PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.

18 kwietnia 2011 – 31 sierpnia 2011

„Prof. Franciszek Paprocki – twórca specjalizacji archiwalnej na UAM w Poznaniu. W 100 rocznicę urodzin.” Wystawa okolicznościowa. Materiały na wystawę pomógł przygotować dr Jarosław Matysiak. Archiwum Państwowe w Poznaniu.

13 maja 2011

„Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa.” Protest studentów poznańskich z 13 maja 1946 r. Wernisaż przygotowany Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Materiały na wystawę ze zbiorów Archiwum przygotował dr Jarosław Matysiak. Stary Rynek w Poznaniu przed budynkiem Odwachu.

28 września 2011 – 31 grudnia 2011

„Działalność Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”. Wystawa okolicznościowa, na której zaprezentowano m. in. materiały ze spuścizn Zbigniewa Zakrzewskiego (sygn. P. III – 100) i Władysława Rusińskiego (sygn. P. III – 130). Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego.

28 października – 21 grudnia 2011

„400 lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu”. Wystawa towarzysząca obchodom, 400-lecia wydania przez króla Zygmunta III Wazę, w dniu 28 października 1611, przywileju nadającego Kolegium Jezuickiemu w Poznaniu rangę Uniwersytetu. Materiały na wystawę ze zbiorów Archiwum wybrał i przygotował dr Roman Dąbrowski. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

10 maja 2012

Wystawa okolicznościowa z okazji seminarium naukowego „Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego. Profesor Michał Sobeski”, na której zaprezentowano m. in. materiały ze spuścizn Jana Jachowskiego (P.III-69) i Stanisława Kozierowskiego (sygn. P.III -15). Sala Lubrańskiego w Collegium Minus UAM.

27 września 2012 – 31 marca 2013

Wystawa z okazji 20 rocznicy śmierci prof. Zbigniewa Zakrzewskiego, na której zaprezentowano m. in. materiały ze spuścizny Zbigniewa Zakrzewskiego (sygn. P.III-100). Czytelnia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

14 grudnia 2012

„Józef Ignacy Kraszewski. Urodził się w gospodzie – zmarł w hotelu”. Wystawa towarzysząca obchodom, 200-lecia urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego. Materiały na wystawę przygotował dr Jarosław Matysiak. Pałac Staszica w Warszawie.

7 czerwca 2013

Prezentacja wybranych archiwaliów dla grupy studentów (5 osób) z Ogólnokrajowego Uniwersytetu Kazachskiego im. Al-Farabi w Ałma-Acie (specjalność archiwistyka i historia) połączona z prelekcją na temat Archiwum, jego działalności i zasobu. PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.

14 kwietnia 2014

Prezentacja wybranych archiwaliów dla 13 studentów I roku studiów uzupełniających magisterskich, specjalność archiwalna i zarządzanie dokumentacją Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu połączona z prelekcją na temat Archiwum, jego działalności i zasobu. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.

13 maja 2014

Wystawa okolicznościowa poświęcona Heliodorowi Święcickiemu (1854-1923) towarzysząca IV. seminarium naukowemu „Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego. Profesor Heliodor Święcicki”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aula Lubrańskiego, Collegium Minus.

28 maja 2014 – 31 sierpnia 2014

„Nie tylko Biskupin, Józef Kostrzewski oczami współczesnych”. Wystawa dokumentów i materiałów ze spuścizy Józefa Kostrzewskiego. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

"Nie tylko Biskupin, Józef Kostrzewski oczami współczesnych"

dr Jarosław Matysiak