W spuściźnie Adama Wrzoska (1875-1965), lekarza, antropologa, historyka medycyny  (sygn. P. III – 70), znajduje się list od Kazimierza Bassalika (1879-1960), botanika, mikrobiologa.  W liście datowanym na  czerwiec 1919 r., adresowanym do Adama Wrzoska  – ówczesnego Szefa Sekcji IV Nauki i Szkół Akademickich w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego,  autor porusza sprawy organizacyjne  związane z jego przeniesieniem z Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, gdzie był zatrudniony,  na  Uniwersytet Warszawski w związku z nominacją na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Dokument został poddany konserwacji przez pracowników Sekcji konserwacji materiałów archiwalnych Oddziału Zabezpieczania Zasobów Archiwum Państwowego w Poznaniu, którym składamy serdeczne podziękowanie. Poniżej przedstawiamy fotografie listu przed konserwacją oraz po przeprowadzonych zabiegach konserwacyjnych.

 

List Kazimierza Bassalika do Adama Wrzoska