Bibliografia publikacji dr. Józefa Malinowskiego

 1. Działalność archiwalna i naukowa Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu w pierwszych latach istnienia, „Poznański Rocznik Archiwalno – Historyczny”, r. VIII/IX, 2002, s. 263–273.
 2. [oprac. i wstęp:] Stanisław Walczak, Święto sadzenia drzew w Goli (wspomnienia), „Kronika Wielkopolski”, nr 2, 2002, s. 91–103.
 3. Kalendarium Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu (1956-2000), „Biuletyn Archiwum PAN”, nr 44, 2003, s. 59-68.
 4. Spuścizna księdza dr Stanisława Bełcha w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, r. X/XI, 2003/2004, s. 273-279.
 5. [oprac. i wstęp:] Zofia Rzepecka, Wspomnienia, „Kronika Wielkopolski”, nr 3, 2004, s. 78-97, il.
 6. Ksiądz Stanisław Bełch, badacz postaci św. Stanisława biskupa i jego spuścizna archiwalna, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, nr XI, 2005, s. 217-219.
 7. [współautor:], Anna Marciniak, The Legacy of Scholars, „Academia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences”, 3 (11), 2006, s. 48-49.
 8. Rektor Stefan Dąbrowski patronem szpitala, „Życie Uniwersyteckie”, nr 11, 2006, s.5.
 9. Stefan Dąbrowski (1877 – 1947). Wspomnienie, „Gazeta Wyborcza Poznań” (dodatek do „Gazety Wyborczej”), 23 III 2007, s. 18.
 10. [współautor:], Anna Marciniak, Działalność naukowa i edukacyjna oddziału poznańskiego Archiwum Polskiej Akademii Nauk, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, r. XII-XIV, 2005-2007, s. 51-59.
 11. Wystawa „Stefan Dąbrowski (1877-1947)”, Puszczykowo 15-27 września 2006 r., tamże, s. 319-320.
 12. Stefan Dąbrowski – naukowiec i polityk, „Kronika Wielkopolski”, nr 1, 2008, s. 107-110.
 13. Materiały Stanisława Bełcha,, „Biuletyn Archiwum PAN”, nr 48, 2008, s. 12-26.
 14. Stefan Dąbrowski – lekarz miejski Nowego Targu w czasie I wojny światowej, „Almanach Nowotarski”, nr 12, 2008, s. 205 – 212.
 15. Stefan Dąbrowski i jego aktywność w środowisku polskiej inteligencji katolickiej okresu międzywojennego, „Nasza Przeszłość”, t. 111, 2009, s. 213-232.
 16. Konferencja naukowa: „Spuścizny w archiwach i bibliotekach miasta Poznania”, 23 listopada 2010 r., Poznań., „Archeion”, t. CXI, 2010, s. 483-484.
 17. [rec.:] Powrócił „Rocznik Leszczyński”, „Kronika Wielkopolski”, nr 2, 2011, s. 149-153.