Dział I – obejmuje akta instytucji naukowych, redakcji i komitetów, które działały przed powstaniem Polskiej Akademii Nauk i które przekazały jej swoją dokumentację.

L.p. Sygnatura Nazwa zespołu Rok nabycia Kat. A

(j. a.)

Kat.A

 (mb)

Kat.B

(j. a.)

Kat. B

 (mb) 

Karta zespołu i in. pomoce ewidencyjne 
   1.     P. I – 1 Oddział Przyrodniczy Muzeum Wielkopolskiego     2009 3 0,04 Spis
   2.     P. I – 2 Poznańska Regionalna Komisja Ustalania Nazw Miejscowości      1992

 

26 pudeł 6,00 Wstęp, spis
  3.     P. I – 3 Fundacja „Nauka i Praca” im. Rektora Heliodora Święcickiego      2017 3 pudła 0,45  W opracowaniu

 

Stan na dzień 01.09.2017 r.

 dr Jarosław Matysiak