Dział I – obejmuje akta instytucji naukowych, redakcji i komitetów, które działały przed powstaniem Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury tych zespołów rozpoczynają się od P. I, po czym następuje kolejny numer zespołu, od P.I-1 do P.I-3, przy czym „P.” oznacza Poznań, „I” – numer działu, dalej następuje numer zespołu.

L.p. Sygnatura Nazwa zespołu Rok pozyskania

materiałów

Kat.A

(j. a.)

Kat.A

 (mb)

Kat.B

(j. a.)

Kat. B

 (mb) 

Karta zespołu i in. pomoce ewidencyjne 
   1.     P. I – 1 Oddział Przyrodniczy Muzeum Wielkopolskiego     2009 3 0,04 Spis
   2.     P. I – 2 Poznańska Regionalna Komisja Ustalania Nazw Miejscowości      1992

 

26 pudeł 6,00 Wstęp, spis
  3.     P. I – 3 Fundacja „Nauka i Praca” im. Rektora Heliodora Święcickiego      2017 3 pudła 0,45  W opracowaniu

 

Stan na dzień 01.01.2024 r.

 dr Jarosław Matysiak