PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu z prawdziwą przyjemnością informuje, że Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przyznał   pośmiertnie nagrodę honorową „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” archiwiście i wydawcy źródeł, długoletniemu dyrektorowi Archiwum Państwowego w Poznaniu –  Kazimierzowi Kaczmarczykowi, którego spuścizna przechowywana jest w poznańskim Oddziale.

Kazimierz Kaczmarczyk w okresie międzywojennym działał w Towarzystwie dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, które nie tylko zajmowało się popularyzowaniem historii zwycięskiego zrywu w społeczeństwie ale także gromadziło i opracowywało materiały źródłowe do dziejów powstania.  Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu był także  współautorem wstępów w publikacjach poświęconych powstaniu, które ukazały się nakładem Towarzystwa.

Przyznanie nagrody nastąpiło 11 grudnia 2023 roku, w trakcie uroczystej gali w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.  Aktu wręczenia statuetek dokonali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1911 Tadeusz Musiał i Prezes Honorowy Stefan Barłóg. W imieniu Kazimierza Kaczmarczyka nagrodę  odebrał kierownik Oddziału dr Jarosław Matysiak.

Statuetki zostały również wręczone Pawłowi Kochańskiemu –  historykowi, popularyzatorowi wiedzy o polskiej kawalerii i Powstaniu Wielkopolskim, autorowi  książki o 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich; prof. Jerzemu Pietrzakowi  – historykowi  i regionaliście, autorowi  opracowania „Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce 1918-1919″ oraz Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk za badania naukowe, m.in. nad historią XIX w. i Powstaniem Wielkopolskim, organizatorowi konferencji naukowych, wykładów i wystaw.

Nagroda honorowa „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” dla Kazimierza Kaczmarczyka