Dział II – obejmuje zespoły akt wytworzonych przez Polską Akademię Nauk, jej władze, jednostki administracyjne, placówki naukowe oraz redakcje i towarzystwa naukowe dotowane przez PAN.

Sygnatury tych zespołów rozpoczynają się od: P.II-, po czym następuje kolejny numer zespołu, od P.II-1 do P.II-26, przy czym „P.” oznacza Poznań, „II” – numer działu, dalej następuje numer zespołu.

L. p. Sygnatura Nazwa zespołu Daty skrajne Kat. A

(j. a.)

Kat. A

 (mb)

Kat. B

(j. a.)

Kat. B

 (mb) 

Karta zespołu i in. pomoce ewidencyjne 
1. P. II – 1 Instytut Historii PAN Pracownia Edytorska i Nauk Pomocniczych Instytutu Historii PAN 1951-1983 29 + 10 paczek 4,60 Spisy zd-odb
2. P. II – 2 Materiały redakcyjne Wielkopolskiego Słownika Biograficznego 1968-1976 28 0,45 Inwentarz, wykaz haseł
3. P. II – 3 Pracownia Paleozoologii Bezkręgowców PAN 1953-1976 11 0,15 Spis
4. P. II – 4 Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.

 

1950-1975 54 1,00 Spis zd.-odb.
5. P. II – 5 Instytut Słowianoznawstwa PAN – materiały redakcyjne Słownika Starożytności Słowiańskich  1954-1991 53 7,76 Spis zd.-odb.
6. P. II – 6 Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej 1948-1981 30 2,30 Spisy zd-odb
7. P. II – 7 Zakład Psychologii Osobowości PAN Filia w Poznaniu 1971-1991 28 paczek 3,00 Protokół odbiorczy
8. P. II – 8 Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Placówkach PAN w Poznaniu 1973-2008 20 1,00 62 0,50 Zespół otwarty
9. P. II – 9 Oddział PAN w Poznaniu 1970-1993 28 paczek 3,60 Spisy zd-odb
10. P. II – 10 Ośrodek Informacji Naukowej PAN Oddział w Poznaniu 1972-1994 46 5,00 Spis zd.-odb.
11. P. II – 11 PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu 1956-2021 2,92  

 

Wykaz akt
12. P. II – 12 Instytut Slawistyki PAN  – materiały warsztatowe Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy (kartoteka i robocze fotokopie) 1971-2017 33 8,20 Spis zd. – odb.
13. P. II – 13 Instytut Slawistyki PAN –  materiały warsztatowe Słownika gwarowego tzw. Słowinców kaszubskich przed 1997 8 pudeł, 10 teczek 10,23 Spis zd. – odb.
14. P. II – 14 Instytut Slawistyki PAN Pracownia Języków Zachodniosłowiańskich 1958-1994 12 0,18 Spis,

Spis zd. – odb.

15. P. II – 15 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Pracownia Mechaniki Ośrodków Porowatych 1974-1994 180 2,10 Spis
16. P. II – 16 Zakład Badań Narodowościowych PAN 1974-2004 380 9,26 Spis zd.-odb.
17. P. II – 17 Instytut Slawistyki PAN Zakład Historii – materiały redakcyjne Enzyklopädie zur Frühgeschichte Osteuropas  1980-1996 69 1,54 Spis zd.-odb.
18. P. II – 18 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 1961-1993 40 2,51 Spis zd.-odb.
19. P. II – 19 Instytut Historii PAN  -materiały redakcyjne  Studia Źródłoznawcze. Commentationes 1954-1988 63 4,00 Spis zd.-odb.
20. P. II – 20 Instytut Historii PAN Pracownia Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich 1953-2014 220 1,94  1 0,01 Spis zd.-odb.
21. P. II – 21 Zakład Biologii Rolnej i Leśnej PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN 1952-2022 42.38 Spis zd.-odb.
22. P. II – 22 Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Poznaniu 2004-2010 27 2,46 Spis zd.-odb.
23. P. II – 23 Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Oddziale PAN w Poznaniu 1966-1981 6 0,20 Spis
24. P. II – 24 NSZZ „Solidarność” przy placówkach PAN i Towarzystwach Naukowych w Poznaniu 1980-1981 5 0,02 Spis
25. P. II – 25 PZPR Podstawowa Organizacja Partyjna przy Oddziale i placówkach PAN w Poznaniu 1972-1977 3 0,04 Spis
26. P. II – 26 Instytut Slawistyki PAN Zakład Historii – materiały działalności 1963-2016 50 0,90 Spis zd.-odb.
27.

Stan na dzień 01.01.2024 r.