Bibliografia publikacji dr Anny Marciniak († 2007)

1965–1970

 1. Materiały Edwarda Schechtla „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 8, Warszawa 1965, s. 79- 96.
 1. Zob.: „Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN” Opr. pod kier. Zygmunta Kolankowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965. Część III – Oddział Archiwum PAN w Poznaniu (str. 136-145 i 147).
 1. Zarys dziejów Ziemi Człuchowskiej (1100-1945) [w:] „Biblioteka Słupska” t. 16, pt.: „Z dziejów Ziemi Człuchowskiej”, pod red. Kazimierza Ślaskiego, Poznań-Słupsk 1967, s. 28-53.
 1. Materiały Wiktora Schramma „Biuletyn Archiwum PAN” nr 10, Warszawa 1967, s. 20-42 (Wstęp) i 43-106 (Inwentarz).
 1. Materiały etnograficzne z Ziemi Sanockiej w spuściźnie naukowej prof. Wiktora Schramma (1885-1958) w Archiwum Polskiej Akademii Nauk  w Poznaniu [w:] „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” Nr 5, Czerwiec 1967, s.5-14.
 1. Projekt ufundowania szkoły rolniczej w Kórniku przez Tytusa i Jana Działyńskich w II połowie XIX wieku [w:] „Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu”, Dodatek do tomu XLV, Wydział Rolniczy 13, Poznań 1970, s. 5-39. (Podtytuł rocznika: „Monografie historyczne z dziejów akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce w 100 rocznicę powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie i w 50 rocznicę powstania studiów rolniczych i leśnych w Poznaniu”).
 1. Spuścizny profesorów Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu [w:] „Monografie historyczne z dziejów akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce w 100 rocznicę…”  (j. w.), Poznań 1970, s. 71-92.

1971–1980

 1. Materiały Antoniego Peretiatkowicza „Biuletyn Archiwum PAN” nr 14, Warszawa 1971, s. 27-66.
 1. Chłopi olchowscy i ich gospodarka w świetle materiałów zebranych przez prof. dra Wiktora Schramma [w zbiorach Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN] [w:] „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” nr 15, Sanok, Grudzień 1972, s. 5-26.
 1. Dwudziestolecie Oddziału Poznańskiego Archiwum Polskiej Akademii Nauk (7.V 1976 r.) „Biuletyn Archiwum PAN” nr 19, Warszawa 1976, s. 3-4.
 1. Dwadzieścia lat pracy Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN 1956 – 1976 „Biuletyn Archiwum PAN” nr 19, Warszawa 1976, s. 5-20.
 1. Materiały Aleksandra Kozikowskiego „Biuletyn Archiwum PAN” nr 19, Warszawa 1976, s. 36-54.
 1. Mrowiński Walerian (1832-1901) „Polski Słownik Biograficzny” t. XXII/1, z. 92 (1977), s. 197-198.
 1. „Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN”. Stan na dzień 1 stycznia 1977 r. Opr. zbiorowe pod kierunkiem Zygmunta Kolankowskiego (wyd. II, rozszerzone) Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978. („Wstęp” do cz. III: „Oddział Archiwum PAN w Poznaniu” oraz 13 haseł: Wiktor Budzyński; Franciszek Chłapowski; Antoni Gałecki; Stanisław Helsztyński; Kazimierz Kaczmarczyk; Aleksander Kozikowski; Antoni Peretiatkowicz; Edward Schechtel; Wiktor Schramm; Władysław Smosarski; Jan Szajbel; Stefan Vrtel-Wierczyński; August Zierhoffer).
 1. Udział Tytusa Działyńskiego w powstaniu i rozwoju Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” z. 14, Poznań 1978, s. 17-49.
 1. Rola Jana Działyńskiego w rozwoju poznańskiego środowiska naukowego [w:] „W stulecie śmierci Jana Działyńskiego. Materiały sesji popularno-naukowej zorganizowanej przez Kórnickie Towarzystwo Kulturalne i Bibliotekę Kórnicką PAN w Zamku Kórnickim, w dniach 31.III – 1.VI 1980 r.”, Poznań 1980, s. 92-105.
 1. Rola Tytusa i Jana Działyńskich w rozwoju ośrodka naukowego w Wielkopolsce [praca doktorska] PAN-Oddział w Poznaniu, Seria: Historia T.V, Warszawa-Poznań 1980, PWN, ss. 143.

1981–1990

 1. Kaczmarczyk Kazimierz (1878-1966) „Wielkopolski Słownik Biograficzny”, Warszawa-Poznań 1981, s. 306-307.
 1. Kozikowski Aleksander (1879-1956) „Wielkopolski Słownik Biograficzny”, s. 371-372.
 1. Mrowiński Walerian (1832-1901) „Wielkopolski Słownik Biograficzny”, s. 501-502.
 1. Peretiatkowicz Antoni (1884-1956) „Wielkopolski Słownik Biograficzny”, s. 561-562.
 1. Schramm Wiktor (1885-1958) „Wielkopolski Słownik Biograficzny”, s. 649-650.
 1. Materiały profesora Stefana Vrtel-Wierczyńskiego w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu „Roczniki Biblioteczne” R. XXVIII, 1984, z. 1-2, s. 91-106.
 1. [Współaut. z Hanną Dymnicką – Wołoszyńską] Konferencja grupy roboczej współpracy międzynarodowej do opracowania informacji retrospektywnej w archiwach akademii nauk krajów socjalistycznych (Bratysława 10-14 grudnia 1984 r.) „Biuletyn Archiwum PAN” nr 28, Warszawa 1985 /wyd. 1986/, s. 1-26.
 1. Stanisław Helsztyński a Wielkopolska „Gazeta Poznańska” – „Magazyn” z 6 czerwca 1986 r., s. 11.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) do hrabiego Wawrzyńca Benzelstjerna Engestrőma (1829-1910) „Przegląd Wielkopolski” nr 1, 1987, s. 42-43.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Franciszka Chłapowskiego do matki, Henrietty z Morawskich. „Przegląd Wielkopolski” nr 2, 1987, s. 40-41.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Tytusa Działyńskiego (1796-1861) do żony, Celestyny z Zamoyskich (1804-1883). „Przegląd Wielkopolski” nr 1 /3/ 1988, s. 57-59.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Jerzego Młodziejowskiego do profesora Romana Pollaka. „Przegląd Wielkopolski” nr 2 /4/ 1988, s. 52-55.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Jana Działyńskiego (1829-1880) do matki, Celestyny z Zamoyskich (1804-1883). „Przegląd Wielkopolski” nr 3 /5/ 1988, s. 52-53.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Zygmunta Wieliczki do profesora Kazimierza Kaczmarczyka. „Przegląd Wielkopolski” nr 4 /6/ 1988, s. 53-56.
 1. /Rec./: Andrzej Mężyński, Jan Działyński, Ossolineum Wrocław 1987, ss. 315. „Kronika Wielkopolski” 1989 nr 3, s. 186-188.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Jana Miśkowiaka do profesora Romana Pollaka. „Przegląd Wielkopolski” nr 1 /7/ 1989, s. 56-57.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Bolesława Kapuścińskiego do Heliodora Święcickiego. „Przegląd Wielkopolski” nr 2 /8/ 1989, s. 58-59.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Listy podporucznika Witolda Jakóbczyka do matki i rodziny z lat 1939 – 1944  (wybór). „Przegląd Wielkopolski” nr 3 /9/ 1989, s. 54-57.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Listy Aleksego Ratajczaka do profesora Henryka Ułaszyna. „Przegląd Wielkopolski” nr 5 /11/ 1989, s. 44-46.
 1. Spuścizna rękopiśmienna profesora Kazimierza Tymienieckiego w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [w:] „Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej” (red. Jerzy Strzelczyk), Poznań 1990, s. 129-133.

1991–1995

 1. [Edycja]: Jadwiga Lewaj, Moje małe radości. Listy nauczycielki Karola Wojtyły do prof. Kazimierza Kaczmarczyka (wybór). „W drodze” nr 5 /og. zb. 213/ 1991, s. 31-45.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Listy Heleny Jankowskiej do profesora Józefa Kostrzewskiego (wybór). „Przegląd Wielkopolski” nr 1-2 /og. zb. 13-14/ 1991, s. 63-67.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Tadeusza Hudymy, górnika polskiego z Francji, do redakcji „Wielkopolanina” /z 1938 roku/. „Przegląd Wielkopolski” nr 3-4 /og. zb. 15-16/ 1991, s. 70-73.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Maurycego Dzieduszyckiego do Józefa Morawskiego z Kotowiecka. „Przegląd Wielkopolski” nr 1-2 /og. zb. 17-18/ 1992, s. 54-55.
 1. A PAN  po co? „Dziennik Poznański” z 17 lutego 1992 r., s. 6.
 1. Trzydziestopięciolecie Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. „Biuletyn Archiwum PAN” nr 34, Warszawa 1993, s. 5-8.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Listy prof. Stanisława Helsztyńskiego z grudnia 1981 roku. „Przegląd Wielkopolski” [podwójny] nr 3-4 /19-20/ 1992 oraz 1-2 /21-22/ 1993, s. 55-58.
 1. Barbara. [Wspomnienie o mgr. Barbarze Wiśniewskiej (1934-1992), absolwentce historii UAM w Poznaniu z roku 1962] „W drodze” nr 7 /239/ 1993, s. 81-84.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Kazimierza Ślaskiego do kuzynki w USA. „Przegląd Wielkopolski” nr 3-4 /23-24/ 1993 [druk 1994], s. 62-63.
 1. Zasługi Augusta Cieszkowskiego dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. [w:] „August Cieszkowski. Wielkopolanin i Europejczyk”, pod red. Barbary Goryńskiej-Bittner i Jerzego Stępnia, Poznań 1994, s. 85-103.
 1. [Edycja]: Adam Wrzosek, Wspomnienia o ludziach, których znałem. Heliodor Święcicki. „Kronika Wielkopolski” nr 1 /og. zb. 68/ 1994, s. 79-90.
 1. Wielkopolskie sentymenty Stanisława Helsztyńskiego. „Kronika Wielkopolski” nr 2 /og. zb. 69/ 1994, s. 20-27.
 1. Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu. „Kronika Wielkopolski” nr 3 /og. zb. 70/ 1994, s. 112-115.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Antoniego Hoffmana, z frontu zachodniego, do rodziców. „Przegląd Wielkopolski” nr 1-2 /og. zb. 25-26/ 1994, s. 44-45.
 1. Heliodor Święcicki (1854-1923) „W drodze” 11 /255/ 1994, s. 97-99. [Jako wstęp do edycji: Adam Wrzosek, Modlitwa jest oddychaniem w Bogu. O modlitewniku Heliodora Święcickiego i jego religijności (fragmenty)] „W drodze” 11 /255/ 1994, s. 99-107].
 1. Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu. „Kronika Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu” nr 1 /1/, Poznań 1994, s. 95-96.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List dra Romana Pollaka do żony Stanisławy, pisany podczas pobytu na stypendium naukowym w Rzymie w roku akademickim 1923/1924. „Przegląd Wielkopolski” nr 3-4 /og. zb. 27-28/ 1994, s. 51-55.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Edwarda hr. Raczyńskiego do Józefa Morawskiego z Kotowiecka. „Przegląd Wielkopolski” nr 1-2 /og. zb. 29-30/ 1995, s. 75-77.
 1. [Współaut. z Tadeuszem Bonieckim] [Z cyklu: Poznajemy archiwa Wielkopolski]: Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu. [w:] „Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Oddział w Poznaniu” nr 2 /9/, Rok III, 1995 r., s. 16-18.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Jerzego Bandrowskiego do Stanisława Helsztyńskiego. „Przegląd Wielkopolski” nr 3-4 /og. zb. 31-32/ 1995, s. 72-74.

1996–2000

 1. [Edycja]: Adam Wrzosek, Dębki pod Żarnowcem – przedwojenny ośrodek wypoczynkowy dla profesorów i studentów Uniwersytetu Poznańskiego. „Kronika Wielkopolski” nr 1 /og. zb. 76/ 1996, s. 91-96.
 1. Nieznane źródła do biografii Augusta Cieszkowskiego. [w:] „ August Cieszkowski. Wielkopolanin i Europejczyk”. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Barbary Goryńskiej-Bittner i Zygmunta Kaczmarka, Poznań 1996, s. 23-26.
 1. Ochrona zbiorów archiwalnych w Archiwum PAN – Oddział w Poznaniu. [w:] „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” R. IV, 1966 /wyd. 1997/, s. 35-38.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Wawrzyńca Skorupki do brata, Stanisława Helsztyńskiego. „Przegląd Wielkopolski” nr 3-4 /og. zb. 35-36/ 1996 /druk 1997), s. 105-106.
 1. Bolesław Krysiewicz (1862-1932) lekarz pediatra i społecznik. [Cykl: Patroni ulic naszej parafii] „Słowo Świętomarcińskie” nr 36 (cz. I), s. 7-8 oraz nr 37 (cz. II), s. 7-8; marzec i kwiecień 1997 r.
 1. Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [w:] „Uczeni poznańscy” [folder wystawy], Poznań 1997, s. [nlb.] 2-3.
 1. Uczeni poznańscy. Ze zbiorów Archiwum PAN. [ Artykuł o wystawie] „Kronika Wielkopolski” nr 4 /83/ 1997, s. 165-167.
 1. Jubileusz czterdziestolecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 38, Warszawa 1997, s. 114-115.
 1. „Uczeni poznańscy. Ze zbiorów Archiwum PAN”. „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 38, Warszawa 1997, s. 117-120.
 1. [Współaut. z Grzegorzem Sporakowskim] Zagrożone archiwum. „Głos Wielkopolski” z 11/12 października 1997 r.
 1. Uczeni wielkopolscy. Portrety dokumentami malowane [Folder wystawy] Krotoszyn 1998, wyd. Galeria „Refektarz”, s. 8.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Listy kalifornijskie Lecha Trzeciakowskiego do profesora Witolda Jakóbczyka. „Przegląd Wielkopolski” nr 39-40, 1998, s. 44-48.
 1. Folklor Wielkopolski i Kujaw. /Rec./: Jerzy Wojciech Szulczewski, Pieśń bez końca. Zbiór tekstów folklorystyczno-etnograficznych pod redakcją Wojciecha Łysiaka, Poznań 1996 /wyd. 1997/, ss. 445. „Kronika Wielkopolski” nr 4 /og. zb. 87/ 1998, s. 121-124.
 1. [Współaut. z ks. Władysławem Łapawą] Nic dla siebie – wszystko dla parafii. /Rec./: Ligia i Bogdan Michalakowie, Ksiądz Czesław Tuszyński, Grodzisk-Poznań 1998, ss. 139 + 32 nlb. „Kronika Wielkopolski” nr 2 /og. zb. 90/ 1999, s. 121-123.
 1. Twórcy Uniwersytetu Poznańskiego [Folder wystawy w Sali Posiedzeń PTPN] Wyd. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Luty 1999 r., ss. 4.
 1. Twórcy Uniwersytetu w Poznaniu. „Życie Uniwersyteckie”  nr 3 /og. zb. 71/ marzec 1999, s. 8 i 19.
 1. Wystawa „Kontakty literackie polsko-szwedzkie w XIX – XX w.” „WINIETA. Pismo Biblioteki Raczyńskich” nr 5 (14) 1999, s. 2.
 1. Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963). Filozof, logik, metodolog nauk. „Życie Uniwersyteckie” nr 3 /og. zb. 83/  marzec 2000, s. 6-8. [Cykl: „Sylwetki Rektorów Uniwersytetu Poznańskiego”]
 1. Kontakty literackie polsko-szwedzkie w XIX i XX w. „Biuletyn Archiwum PAN” nr 41, Warszawa 2000, s. 133-136.
 1. Profesor Janusz Ziółkowski (6. IV 1924 – 5. IV 2000). Naukowiec, polityk, romantyk. „Przegląd Wielkopolski” nr 1-2 /og. zb. 47-48/ 2000, s. 5-19.
 1. Wielkopolscy członkowie Polskiej Akademii Nauk zmarli w latach 1952-1999 [34 biogramy]: Kazimierz Ajdukiewicz; 2. Stefan Aleksandrowicz; 3. Stefan Barbacki; 4. Stefan Białobok; 5. Adolf Chybiński; 6. Jan Czekanowski; 7. Zygmunt Czubiński; 8. Wiktor Dega; 9. Felicjan Dembiński – Cieszkowski;  10. Ks. Szczęsny Dettloff; 11. Józef Janicki;  12. Stanisław Kielich; 13. Józef Władysław Kostrzewski; 14. Stefan Kozarski; 15. Alfons Leonard Krause; 16. Władysław Kuraszkiewicz; 17. Henryk Łowmiański; 18. Witold Michałkiewicz; 19. Zygmunt Moczarski; 20.Leon Mroczkiewicz; 21. Władysław Orlicz; 22. Arkadiusz Piekara; 23. Stanisław Prosiński; 24. Wiktor Steffen; 25. Jerzy Suszko; 26. Szczepan Szczeniowski; 27. Olech Szczepski; 28. Jerzy Topolski; 29. Kazimierz Tymieniecki; 30. Józef Witkowski; 31. Zygmunt Wojciechowski; 32. Ludwik Zabrocki; 33. Piotr Zaremba; 34. Zygmunt Ziembiński. [w:] „Poczet wielkopolskich członków Polskiej Akademii Nauk” (red.: Mirosław Dąbrowski, Danuta Gołaś, Andrzej B. Legocki, Anna Marciniak, Andrzej Wójtowicz) Ośrodek Wydawnictw Naukowych , Poznań MM, s. 11-218.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Antoniego Baraniaka (1904-1977) do Profesora doktora Józefa Kostrzewskiego (1885-1969). „Przegląd Wielkopolski” nr 3-4 /og. zb. 45-46/ 1999 [druk: 2000], s. 66-68.

2001–2002

 1. Bolesław Krysiewicz, lekarz – pediatra i społecznik, prezes Naczelnej Rady Ludowej. „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 1 [„Lekarze”], s. 151-158.
 1. Nauczyciele poznańscy wśród założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 4 [„Pensje, gimnazja, licea”], s. 283-302.
 1. Poczet wielkopolskich uczonych. „Głos Wielkopolski” nr 231 z 2001 r., s. 8.
 1. Poznańscy lekarze – członkowie Polskiej Akademii Nauk. „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 1 [„Lekarze”], s. 405-421.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Dyrektora Okręgu Poznańskiego Państwowych Nieruchomości Ziemskich, inż. Wojciecha Sachary, do administratorów majątków ziemskich w okręgu poznańskim, z dnia 11 maja 1948 r. „Przegląd Wielkopolski” 2000 [druk: 2001], nr 3-4 (49-50), s. 127-131.
 1. Zbiory Stanisława Helsztyńskiego w Archiwum PAN w Poznaniu jako dokumentacja życia i twórczości Profesora. „Grabonoskie Zapiski Regionalne” nr 9: 1998 [wyd. 2001], s. 13-22.
 1. Biografie Wielkopolan dwudziestego wieku. /Rec. polemiczna/: „Wielkopolanie XX wieku” pod red. Andrzeja Gulczyńskiego, Poznań 2001, ss. 700. „Życie Uniwersyteckie” 2002 nr 1 (105), styczeń 2002, s. 8-9.
 1. Profesor Roman Pollak (1886 – 1972). Badacz literatury staropolskiej, znawca romantyzmu, ambasador kultury polskiej we Włoszech. „Życie Uniwersyteckie” 2002 nr 2 (106), luty 2002, s. 12-15. (W cyklu: Sylwetki Rektorów Uniwersytetu Poznańskiego)
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Listy błogosławionej Natalii Tułasiewiczównej (1906 – 1945) do profesora Romana Pollaka (1886 – 1972) [listy z 1942 r.] „Przegląd Wielkopolski” 2002, nr 1-2 (55-56), s.  85-89.
 1. /Rec./: Poczet wielkopolskich członków Polskiej Akademii Nauk. Red. Mirosław Dąbrowski, Danuta Gołaś, Andrzej B. Legocki, Anna Marciniak, Andrzej Wójtowicz, Poznań MM, ss. 289. [w:] „Polska Akademia Nauk. Działalność naukowa. Wybrane zagadnienia”, nr 14, Grudzień 2002, s. 149-150.
 1. „Przewodnik po zasobie Archiwum PAN”. Stan na dzień 31 grudnia 1998 r. Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem: Hanny Krajewskiej i Alicji Kuleckiej, Warszawa 1999 [druk: 2002], ss. 668 [członek Rady Redakcyjnej i współautor] „Wstęp” do cz. 3: „Archiwum PAN. Oddział w Poznaniu” oraz hasła:

3.1. „Materiały towarzystw i innych instytucji naukowych” (s. 413 – 414) (autor)

3.2. „Akta Oddziału PAN i placówek PAN w Poznaniu” (s. 415 – 421) (autor)

3.3. „Archiwa osobiste uczonych polskich i innych osób” (s. 422–501) (redakcja) i autorstwo: Franciszek Chłapowski (s. 425); Stefan Tytus Dąbrowski (s. 429); Janusz Deresiewicz (s. 431-432); Jan Grochmalicki (s. 436); Zdzisław Grot (s. 436-437); Stanisław Helsztyński (pierwotne nazwisko: Skorupka) (s. 437-439); Kazimierz Kaczmarczyk (s. 444-445); Stanisław Kielich (s. 448-449); Wojciech Kóčka (s. 451);  Aleksander Kozikowski (s. 455-456); Zofia i Władysław Orliczowie (s. 465-466); Jan Papiór (s. 466); Antoni Peretiatkowicz (s. 467); Roman Pollak (s. 468-469); Edward Schechtel (s. 473-474); Wiktor Schramm (s. 474-476);  Heliodor Święcicki (s. 483); Stanisław Tokarz, Krystyna Tokarzówna (s. 484-485);  Stefan Vrtel-Wierczyński (s. 487-488); Bohdan Winiarski (s. 490-491); Adam Wrzosek (496-497); Zbigniew Zakrzewski (współaut.) (s. 498-499); August Zierhoffer (s. 500-501).

 1. Konferencja Współczesne problemy archiwów instytucji naukowych, Kraków 13-14 września 2001 r. [Sprawozdanie] „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” R. VIII/IX (2001/2002), s. 305-313.
 1. Tradycje lwowskiej szkoły matematycznej w badaniach prof. Władysława Orlicza (1903-1990) „Biuletyn Archiwum PAN” nr 43, Warszawa 2002 , s. 140-151.
 1. Uniwersytet Poznański zapomniał o nadaniu doktoratu honorowego Marii Skłodowskiej-Curie? „Życie Uniwersyteckie” nr 12 (116), grudzień 2002, s. 4-5.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List Zygmunta Cieszkowskiego do Klary Dembińskiej (zamieszkałej u Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy), opisujący polskie spotkania we Włoszech w 1877 r. „Przegląd Wielkopolski” 2003 (druk: 2002), nr 1-2 (og. zb. 59-60), s. 69-71.
 1. Recepcja idei Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wielkopolsce „Miscellanea Historico-Archivistica” t. XIV,  s. 107-112.

2003

 1. Dawne i nowe źródła do biografii kardynała Mieczysława Ledóchowskiego „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” [nowe czasopismo Wydziału Teologicznego UAM] Tom 1, Poznań 2003, s. 155-173.
 1. Kardynał Mieczysław Ledóchowski [Sprawozdanie z sesji naukowej Wobec Kościoła i Ojczyzny. Kardynał Mieczysław Ledóchowski (1822-1902)] „Kronika Wielkopolski” nr 2 (og. zb. 106) 2003, s. 170-173.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Niespodziewany finał XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu, w 1933 roku, opisany po pięćdziesięciu latach przez jednego z jego uczestników. „Przegląd Wielkopolski” 2003 nr 3-4 (61-62) s. 121-123.

2004

 1. Dni Papieskie w Poznaniu. „Życie Uniwersyteckie” 2004 nr 10/11 s. 27.
 1. Działalność naukowa prof. Bronisława Dembińskiego w Poznaniu w latach 1919-1939. [W:] Profesor Bronisław Dembiński (1858-1939) – wybitny historyk, polityk i działacz społeczny. Zbiór studiów pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Toruń 2004, s. 86-103.
 1. Heliodor Święcicki (1854–1923). [W:] W hołdzie naszym Antenatom. 85 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Red. Jerzy Laskowski i Grzegorz Łukomski. Poznań 2004, s. 63-80.
 1. [Współautor: Meissner Roman] Heliodor Święcicki. 5 IV 1919 – 12 X 1923. [W:] Poczet Rektorów Almae Matris Posnaniensis. Red. naukowa Tomasz Schramm. Współpraca Anna Marciniak. Poznań 2004, s. 15 – 25, il., bibliogr.
 1. Janusz Ziółkowski 1 IX 1981 – 26 I 1982. [W:] Poczet Rektorów Almae Matris Posnaniensis. Red. naukowa Tomasz Schramm. Współpraca Anna Marciniak. Poznań 2004, s. 229 – 239, il., bibliogr.
 1. Kazimierz Ajdukiewicz 1 IX 1948 – 30 IX 1952. [W:] Poczet Rektorów Almae Matris Posnaniensis. Red. naukowa Tomasz Schramm. Współpraca Anna Marciniak. Poznań 2004, s. 167 – 176, il., bibliogr.
 1. Śremianin Heliodor Święcicki (1854-1923) lekarz i społecznik, historyk medycyny, współtwórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego [cz. 1] „Gazeta Śremska” 2004 nr 7/8, s. 8-11.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. List arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Leona Przyłuskiego (1789-1865) do arcybiskupa warszawskiego Zygmunta Felińskiego (1822–1895). „Przegląd Wielkopolski” 2004 nr 3 (65) s. 122-124.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Listy Heliodora Święcickiego do Adama Wrzoska z kwietnia 1919 r. „Przegląd Wielkopolski” 2004 nr 1-2 (63-64) s. 90-95.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Z korespondencji historyków Zdzisława Grota (1903-1984) i Gottholda Rhodego (1916-1990). „Przegląd Wielkopolski” 2004 nr 4 (66) s. 69–76.

2005

 1. Das Posener Archiv der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN). „Jahrbuch Weichsel-Warthe“ 51: 2005 s. 169-175.
 1. Profesor Józef Witkowski (1892-1976) astronom odeski, krakowski i poznański. „Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności” T. 7: 2005 s. 257-283.
 1. Stanisława Przybyszewska (1901-1935). „IKS – Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny” 2005 nr 8 s. 11.
 1. Stanisława Przybyszewska (1901-1935). „IKS na lato” 2005 nr 1 (14) [wydanie polsko-angielskie] s. 11-13.
 1. Stanisława Przybyszewska (1901-1935). Une enthousiaste de la Révolution française. [W:] Bienvenue a Poznań. Guide a travers la ville et ses environs. Poznań 2005, s. 42-45.
 1. Śremianin Heliodor Święcicki (1854-1923) lekarz i społecznik, historyk medycyny, współtwórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego [cz. 2] „Gazeta Śremska” 2005 nr 1/2, s. 22-25.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Listy Andrzeja Wojtkowskiego (1891-1975) do Kazimierza Kaczmarczyka (1878-1966). „Przegląd Wielkopolski” 2005 nr 3-4 (69-70) s. 91-100.
 1. Z korespondencji Wielkopolan. Listy nauczycielki Jana Pawła II do historyka poznańskiego. Fragmenty korespondencji Jadwigi Lewaj i profesora Kazimierza Kaczmarczyka (z lat 1946-1960).„Przegląd Wielkopolski” 2005 nr 2 (68) s. 72-80.

2006

 1. Pół wieku Archiwum PAN w Poznaniu. „IKS – Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny” 2006 nr 5 s. 34-35, il.
 1. (z J. Krochmalem) Pozyskiwanie zbiorów i postępowanie z materiałami do archiwum [W:] „Poradnik dla Archiwisty Instytucji Polskiej na obczyźnie” Red. Jacek Krochmal, Warszawa 2006, s. 19 – 27

Prace drukowane pośmiertnie

2008

 1. Autobiografia. „Biuletyn Archiwum PAN” nr 48, Warszawa 2007, s. 209 – 211.
 1. Bibliografia prac za lata 1965 – 2006. „Biuletyn Archiwum PAN” nr 48, Warszawa 2007, s. 212 – 221.
 1. Wspomnienie o doktorze Janie Szajblu. „Biuletyn Archiwum PAN” nr 48, Warszawa 2007, s. 222 – 230.