Materiały Andrzeja Wędzkiego, Anny Niesiołowskiej-Wędzkiej oraz Andrzeja Niesiołowskiego

W dniu 9 maja 2017 r. Archiwum otrzymało w darze  od prof. Andrzeja Wędzkiego, historyka, slawisty, wieloletniego kierownika Zakładu Historii Instytutu Slawistyki PAN i współredaktora Słownika starożytności słowiańskich materiały działalności naukowej, zawodowej i biograficznej. Prof. Andrzej Wędzki przekazał także archiwalia