W  marcu 2018 r. Archiwum wzbogaciło się o spuściznę prof. Jacka Wiesiołowskiego (1940-2016), historyka,  profesora nauk humanistycznych, otrzymaną w darze od syna Kamila. Jacek Wiesiołowski ukończył w 1962 r. studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie  w 1966 r. uzyskał stopień doktora nauk historycznych. Habilitował się  w 1981 r. na podstawie pracy Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania.

Pracował w  PAN Bibliotece Kórnickiej, gdzie kierował działem rękopisów. Od 1977 r.  był zatrudniony w  Instytucie Historii PAN.  Tytuł profesora otrzymał w 1992 r.  Był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  w latach 2005-2011,  prezesem oddziału poznańskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej,  a także współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich. W latach 1990-2015 pełnił funkcję  redaktora naczelnego  „Kroniki Miasta Poznania”. W latach 1990-1998  był radnym Miasta Poznania.

Prof. Jacek Wiesiołowski interesował się kulturą średniowieczną, był znawcą dziejów Poznania i jego mieszkańców, animatorem badań nad dziejami miasta. Autor  m.in.: Ambroży Pampowski – starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia  (1976),  Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania (1982), Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku  (2001).

Zespół  obejmuje 12,00 mb  akt.  W PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu nadano spuściźnie sygnaturę P. III-175.

Materiały Jacka Wiesiołowskiego (1940-2016)