W naszym archiwum przechowywana jest bogata (6,5 mb) spuścizna po Józefie Kostrzewskim (1885-1969) – czołowym polskim prehistoryku i muzeologu, współzałożycielu, a następnie profesorze Uniwersytetu Poznańskiego (sygn.. P III-51). W skład spuścizny wchodzi m. in. cenna kolekcja kilkunastu dyplomów, wręczonych Profesorowi przy różnych okazjach podczas jego długiego i pracowitego życia. Jeszcze do niedawna stan zachowania większości tych okazów był fatalny. Z pomocą przyszli nam specjaliści z Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu z jej kierownikiem – dr Przemysławem Wojciechowskim na czele. Usunęli oni liczne przedarcia, zgniecenia, zabrudzenia i ubytki, zabezpieczając cenne dokumenty i przywracając im w dużym stopniu pierwotny wygląd. Pracę tę wykonali z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia naszej placówki, za co składamy im w tym miejscu wyrazy szczerego podziękowania. Poniżej prezentujemy omawiane dyplomy przed i po konserwacji:

Konserwacja cennych dokumentów