Prof. Konstanty KalinowskiW dniu 27 stycznia 2017 r. Archiwum wzbogaciło się o spuściznę prof.  Konstantego Kalinowskiego (1935-2002), historyka sztuki, otrzymaną w darze od żony pani Izabelli Anny Sankiewicz-Kalinowskiej. Konstanty Kalinowski zajmował się m. in. śląską sztuką doby baroku, europejską rzeźbą barokową, sztuką rosyjską XVIII i XIX w. Pełnił funkcję  dyrektora Instytutu Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zasiadał w radach naukowych muzeów w Polsce i za granicą; jako jedyny z polskich historyków sztuki był członkiem rady naukowej muzeum niemieckiego Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. Był doradcą Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw rewindykacji utraconych dzieł sztuki. Przez dwie kadencje sprawował urząd przewodniczącego polskiego komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

Zespół  obejmuje 6,00 mb  akt.  W PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu nadano spuściźnie sygnaturę P. III-170.

Materiały Konstantego Kalinowskiego (1935-2002)