W ostatnich tygodniach Archiwum wzbogaciło się o nowe materiały archiwalne.

We wrześniu otrzymaliśmy w darze od rodziny materiały biograficzne i naukowe prof. Izabeli Skierskiej (1967-2014), historyka, mediewisty, prof. nadzw. w Instytucie Historii PAN, pracownika Zakładu Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu IH PAN oraz kierownika pracowni poznańskiej Słownika historyczno-geograficznego Wielkopolski tegoż  Zakładu.

Zespół  obejmuje 0,40 mb  akt.  W PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu nadano spuściźnie sygnaturę P. III-172.

W październiku otrzymaliśmy również w darze od rodziny  materiały działalności naukowej prof. Karola Mariana Pospieszalskiego (1909-2007), prawnika, historyka, pracownika naukowego Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członka i pracownika Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, później Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to już kolejny dopływ materiałów w ilości 1,90 mb do spuścizny Karola M. Pospieszalskiego (sygn. P.III – 112).

Nowe nabytki archiwalne