W ramach obchodu 50 rocznicy wydarzeń marcowych w Poznaniu  Stowarzyszenie Czasu Kultury i Wydawnictwo Miejskie Posnania zorganizowały wystawę plenerową „Poznań w marcu 1968 roku”.  Partnerami wydarzenia były: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek oraz Ośrodek Karta. Na potrzeby  wystawy archiwum użyczyło  materiały dotyczące wydarzeń marcowych przechowywane w spuściźnie Zdzisława Kaczmarczyka (1911-1980): Odezwę władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do studentów, Odezwę kolegium rektorów miasta Poznania do studentów  i Rezolucję zebrania ogólnego studentów sekcji historii UAM.

Autorem scenariusza był Piotr Grzelczak, projekt graficzny wykonała Małgorzata Schmidt. Wystawa była eksponowana na ogrodzeniu Ogrodu Zamkowego Centrum Kultury Zamek w Poznaniu wzdłuż al. Niepodległości.

Poniżej plansza tytułowa wystawy, plansza, na której zostały przedstawione dokumenty z naszego archiwum i zbliżenia na dokumenty.

Poznań w Marcu 1968 r