„Kazimierz Kaczmarczyk 1878 – 1966. Archiwista i historyk”

Nakładem Archiwum Państwowego w Poznaniu ukazała się biografia Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966) – zasłużonego archiwisty polskiego, długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, wydawcy źródeł, w opracowaniu dra Jarosława Matysiaka, pracownika poznańskiego Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk. W książce, będącej poprawioną i