Przypadająca w tym roku 79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest okazją do zaprezentowania niezwykłych pamiątek po powstaniu, które są przechowywane w Archiwum PAN w Poznaniu. W spuściźnie Ludmiły Krakowieckiej (1900-1971), historyka medycyny, znajdują się materiały dotyczące jej syna Jerzego Krakowieckiego (1926-1944), w latach II wojny światowej członka Szarych Szeregów i żołnierza Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim Jerzy Krakowiecki, ps. „Jug”, służył jako starszy strzelec w kompanii 0-1 w batalionie „Olza” wchodzącego w skład oddziału KG AK pułku „Baszta”. Ostatnim miejscem jego walki  była reduta „Alkazar” – powstańczy punkt oporu znajdujący się na rogu ul.  Odyńca 55 i Al. Niepodległości 74a na Mokotowie. 15 września 1944 r.  Jerzy Krakowiecki pełniąc służbę na stanowisku obserwacyjnym zginął od ostrzału granatnika.  Następnego dnia koledzy z oddziału złożyli ciało do trumny, do której przybito deszczułkę z jego danymi i pochowano w ogródku przy ul. Czeczota 33 A (narożnik ul. Odyńca).

W marcu 1945 r. Ludmiła Krakowiecka ekshumowała szczątki syna z tymczasowego grobu i pochowała na „Nowym Cmentarzu” na Służewie przy ul. Wałbrzyskiej. w Warszawie. Deszczułkę i ziemię z powstańczego grobu  zachowała jako pamiątki po ukochanym synu. W grudniu 2013 r. z inicjatywy członków Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej – stowarzyszenia założonego przez Ludmiłę Krakowiecką –  nastąpiła ponowna ekshumacja szczątków Jerzego Krakowieckiego  na nowe miejsce pochówku  na cmentarzu parafialnym w miejscowości Kiszewo, w powiecie obornickim, w Wielkopolsce.

Poniżej prezentujemy fotografie Jerzego i Ludmiły Krakowieckich oraz deszczułkę i buteleczkę z ziemią z powstańczego grobu, które zostały przekazane wraz z materiałami Ludmiły Krakowieckiej do Archiwum PAN w Poznaniu.

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego