W dniu 22 marca 2017 r. Archiwum otrzymało kolejny dopływ materiałów  prof. Zofii Trojanowiczowej (1936-2015), filologa, badaczki literatury polskiej doby romantyzmu, współautorki pracy poświęconej wydarzeniom Poznańskiego Czerwca 1956, przekazane w darze od męża pana Romana Trojanowicza.

Zofia Trojanowiczowa w 1957 r. ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, tam w 1965 r. obroniła pracę doktorską. W 1978 r. habilitowała się a w 1998 r. otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1981-1987 była wicedyrektorem a w latach 1993-1996 dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UAM. Kierowała Pracownią Kalendarza Życia i Twórczości Cypriana Kamila Norwida (od 1987 r.) oraz Zakładem Literatury Romantyzmu (od 1990 r.).

Poza pracami poświęconymi literaturze romantyzmu badała także dzieje Poznańskiego Czerwca 1956. Razem z Jarosławem Maciejewskim wydała pierwszą w czasach PRL książkę poświęconą tym wydarzeniom – Poznański Czerwiec 1956.

Łącznie (licząc z poprzednimi darowiznami) przekazano do Archiwum  ok. 1,30 mb materiałów archiwalnych. Spuścizna otrzymała sygnaturę P.III – 161.

Materiały Zofii Trojanowiczowej (1936-2015)