27 listopada 2017 r. Archiwum gościło dr hab. Larysę Levchenko – dyrektora Państwowego Archiwum Obwodu Mikołajewskiego. Dyrektor ukraińskiego archiwum zapoznała się z organizacją archiwum, jego działalnością  w procesie kształtowania i gromadzenia dokumentacji naukowo-administracyjnej  placówek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i w Wielkopolsce  oraz formami pozyskiwania i opracowywania spuścizn po uczonych.

Następnie kierownik  oprowadził Gościa po siedzibie Oddziału oraz  zaprezentował  wybrane dokumenty przechowywane w  zasobie archiwalnym.

Dyrektor Levchenko z kolei przedstawiła historię, zasób oraz zadania Mikołajewskiego archiwum.  Na zakończenie wizyty przekazano na ręce  Gościa podarunki w postaci publikacji i materiałów promocyjnych.

Wizyta dyrektora Państwowego Archiwum Obwodu Mikołajewskiego na Ukrainie Larysy Levchenko
Tagi: