We wrześniowym  numerze  „Życia Uniwersyteckiego”    w cyklu „Spuścizny” ukazał się  artykuł Marii Rybickiej pt.  Rektor w czasach burzliwych poświęcony sylwetce prof. Stefana Błachowskiego (1889-1962), psychologa związanego z Uniwersytetem Lwowskim i Uniwersytetem Poznańskim, rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1946-1948, oraz jego materiałom archiwalnym przechowywanym w naszym zasobie.

 

 

 

 

Natomiast październikowym numerze „Życia” w artykule Marii Rybickiej W przestrzeni Orlicza zaprezentowano postać wybitnego lwowskiego i poznańskiego  matematyka prof. Władysława Orlicza (1903-1990) oraz jego spuściznę.

 

 

Artykuły są  również dostępne na stronie internetowej oraz na facebooku czasopisma. Zapraszamy do lektury!

Stefan Błachowski, Władysław Orlicz – uczeni lwowscy i poznańscy