Jan Jachowski

 

W dniu 3 kwietnia 2017 r. dr Jarosław Matysiak na zaproszenie Ośrodka Kultury w Szamocinie (pow. Chodzież) wygłosił w Zespole Szkół w Szamocinie oraz w Zespole Szkół w Lipiej Górze  wykład pt. „Jan Jachowski – księgarz i wydawca”.

W pierwszej części wykładu kierownik archiwum zapoznał uczniów z działalnością Poznańskiego Oddziału Archiwum PAN. W części drugiej, będącym pokazem multimedialnym  przedstawił sylwetkę oraz działalność zawodową i społeczną Jana Jachowskiego w oparciu o archiwalia zgromadzone w jego spuściźnie przechowywanej w Archiwum PAN w Poznaniu.

 

Jan Jachowski (1891-1977) księgarz i wydawca
Tagi: