W uznaniu zasług polskich fizyków dla nauki światowej,  w październiku 2019 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki. Jego celem jest „uhonorowanie polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenienie cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki”. Za uchwałą głosowało 66 senatorów, 10 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.

Poniżej publikujemy archiwalia ze zbiorów prof. Stanisława Kielicha (1925–1993) – fizyka, twórcy poznańskiej szkoły optyki nieliniowej, organizatora i przewodniczącego międzynarodowych konferencji optyki nieliniowej (EKON) w Poznaniu. Są to zdjęcia przedstawiające Stanisława Kielicha oraz strona tytułowa jego pracy magisterskiej pt. Teoria polaryzacji dielektrycznej cieczy dipolowych, napisanej pod kierunkiem prof. Arkadiusza Piekary – ówczesnego kierownika Katedry Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Poznańskiego.

Dwa kolejne skany to awers i rewers Medalu im. Mariana Smoluchowskiego, który  prof. Kielich otrzymał w 1993 r. za wybitne osiągnięcia naukowe. Medal im. Mariana Smoluchowskiego jest najwyższym odznaczeniem nadawanym polskim i zagranicznym uczonym za ich zasługi na polu fizyki, przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Fizyczne (sygn. zespołu P.III-109).

 

Jarosław Matysiak

PAN Archiwum w Warszawie

Oddział w Poznaniu

W roku fizyki – o fizyce w zbiorach Archiwum PAN