W spuściźnie Władysława Orlicza (1903–1990), matematyka  należącego do lwowskiej szkoły matematycznej, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, twórcy przestrzeni Orlicza, współautora twierdzenia Orlicza-Pettisa (sygn. zespołu P.III-91), znajdują się nietypowe „archiwalia”. Są to dwie inkrustowane bursztynem szkatułki o wymiarach odpowiednio 21,5 cm x 13, 5 cm x 4, 5 cm  oraz  14 cm x 9 cm x 3 cm  i  nożyk do rozcinania kopert, także inkrustowany kawałkami jantaru. Szkatułki i nożyk zostały poddane konserwacji przez mgr Bogdana Walkiewicza z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, któremu niniejszym składamy serdeczne podziękowanie. Poniżej prezentujemy odnowione bibeloty.

 

Jarosław Matysiak

PAN Archiwum w Warszawie

Odział w Poznaniu

Curiosa w zbiorach Archiwum PAN