Przypadająca w tym roku setna rocznica Bitwy Warszawskiej jest okazją do przypomnienia pomocy, jakiej udzieliło społeczeństwo Wielkopolski udzieliło Stolicy na rzecz powstrzymania nawały bolszewickiej. To nie tylko udział Wojsk Wielkopolskich, ale także ofiarna pomoc cywili, którzy działali w Obywatelskim Komitecie Obrony Państwa. Pełnomocnikiem tegoż Komitetu na województwo poznańskie w czasie wojny polsko-bolszewickiej i prezesem Komitetu Obrony Narodowej w Poznaniu, był współzałożyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego – prof. Heliodor Święcicki.

Poniżej prezentujemy zdjęcie portretowe rektora oraz dyplom odznaki ofiarnych Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa 1920 r., podpisany przez Przewodniczącego OKOP i inspektora Armii Ochotniczej gen. –  Józefa Hallera,  wręczony Heliodorowi Święcickiemu w kwietniu 1921 r. (sygn. zespołu P. III – 85)

 

Jarosław Matysiak

PAN Archiwum w Warszawie

Oddział w Poznaniu

 

W 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920