W dniu 18 maja 2016 r. w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk – gdzie Oddział  ma swoją siedzibę – odbyło się okolicznościowe spotkanie związana z 60 rocznicą utworzenia Poznańskiego Oddziału Archiwum PAN. W uroczystościach wzięła udział  delegacja pracowników Archiwum Polskiej Akademii Nauk  z panią dyrektor  – dr hab. Hanną Krajewską na czele, byli pracownicy oraz przedstawiciele archiwów i instytucji, z którymi poznańskie  Archiwum PAN współpracuje.

Poniżej fotorelacja z uroczystości.

Uroczystości 60 rocznicy utworzenia Poznańskiego Oddziału Archiwum PAN