W maju 1956 r. decyzją Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk utworzono Oddział Archiwum PAN w Poznaniu. W 60 rocznicę tego wydarzenia, w dniu 18 maja 2016 r. w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk – gdzie Oddział  ma swoją siedzibę – odbędzie się okolicznościowe spotkanie. Weźmie w nim udział  delegacja pracowników Archiwum Polskiej Akademii Nauk  z panią dyrektor  – dr hab. Hanną Krajewską na czele, byli pracownicy oraz przedstawiciele archiwów i instytucji, z którymi poznańskie  Archiwum PAN współpracuje. Spotkanie będzie okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku poznańskiego Oddziału  Archiwum  PAN oraz przedstawienia planów jego działalności na najbliższe lata.

Archiwum PAN Oddział w Poznaniu

60 rocznica utworzenia Poznańskiego Oddziału Archiwum PAN