Nakładem Archiwum Państwowego w Poznaniu ukazała się biografia Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966) zasłużonego archiwisty polskiego, długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, wydawcy źródeł, w opracowaniu dra Jarosława Matysiaka, pracownika poznańskiego Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

W książce, będącej poprawioną i rozszerzoną wersją pracy doktorskiej, obronionej w 2010 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor podejmuje próbę wszechstronnego zaprezentowania niewątpliwie interesującej postaci prof. Kazimierza Kaczmarczyka, nie tylko z perspektywy historii archiwistyki polskiej, ale także na tle wydarzeń historycznych od końca XIX w. do lat 60 XX w. Przedstawia jego działalność zawodową i naukową w okresie pracy w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Archiwum Państwowym w Poznaniu, a także jego wpływ na kształt archiwistyki polskiej oraz działalność archiwów państwowych i kościelnych. Przybliża również jego poglądy teoretyczne dotyczące archiwistyki i prezentuje charakterystykę jego prac naukowych.

W pracy ukazano również jego życie prywatne oraz kontakty z archiwistami krakowskimi, poznańskimi i warszawskimi. Publikacja została wzbogacona o bibliografię prac Kazimierza Kaczmarczyka oraz o liczne dokumenty i zdjęcia udostępnione drukiem po raz pierwszy.

Niniejsza biografia ma dla polskiej historiografii archiwalnej znaczenie szczególne, jest bowiem pierwszą, tak wyczerpującą, publikacją dotyczącą Kazimierza Kaczmarczyka.

 

 

„Kazimierz Kaczmarczyk 1878 – 1966. Archiwista i historyk”