Jubileusz 100-lecia utworzenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nieznane zdjęcie rektorów Uniwersytetu Poznańskiego

7 maja 2019 r. środowisko naukowe Poznania będzie obchodzić jubileusz 100-lecia utworzenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu również aktywnie włączył się w świętowanie tej doniosłej rocznicy. W załączeniu przedstawiamy nigdzie dotychczas nie publikowanie zdjęcie

„W setną rocznicę powstania medycyny i farmacji uniwersyteckiej w Poznaniu” – wystawa jubileuszowa w Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

28 marca 2019 r. w Collegium Stomatologicum – siedzibie Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu miała miejsce inauguracja wystawy zatytułowanej „W setną rocznicę powstania medycyny i farmacji uniwersyteckiej”. Na wystawie zgromadzono dokumenty, narzędzia i instrumenty medyczne, zdjęcia i obrazy związane z

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

W spuściźnie Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1916) – archiwisty, historyka, wydawcy źródeł i długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego, znajdują się interesujące materiały dotyczące  organizacji Wojska Polskiego  na przełomie 1918 i 1919 r.  – memoriały, rozkazy, rozporządzenia, zawiadomienia, świadectwa przyjęcia i różnorodne blankiety dokumentów.

Poznań w Marcu 1968 r

W ramach obchodu 50 rocznicy wydarzeń marcowych w Poznaniu  Stowarzyszenie Czasu Kultury i Wydawnictwo Miejskie Posnania zorganizowały wystawę plenerową „Poznań w marcu 1968 roku”.  Partnerami wydarzenia były: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek oraz Ośrodek Karta. Na