dr Roman Dąbrowski podczas wręczenia przez prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera Medalu za Długoletnią Służbę w dniu 15 listopada 2013 r. w trakcie obchodów 60. Rocznicy powstania PAN Archiwum w Warszawie

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. zmarł nasz pracownik i kolega dr Roman Dąbrowski – historyk i archiwista, kustosz archiwalny.

Roman Dąbrowski rozpoczął pracę w Poznańskim Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w 1992 r. W Archiwum przepracował 22 lata. Zajmował się opracowaniem spuścizn po uczonych, m. in. uporządkował i opracował spuściznę znanego historyka prof. Witolda Jakóbczyka, która ukazała się drukiem w tomie 48 „Biuletynu Archiwum Polskiej Akademii Nauk” (2007). Wniósł także bardzo duży wkład w przygotowanie trzeciego wydania Przewodnika po zasobie Archiwum PAN (1999), do którego przygotował 26 haseł dotyczących zbiorów Poznańskiego Oddziału Archiwum PAN.

Obok gromadzenia i opracowywania spuścizn sprawował dodatkowo pieczę nad dokumentacją fotograficzną dotyczącą działalności Oddziału oraz fototekami ludzi nauki.

W styczniu 2005 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy Ksiądz Augustyn Szamarzewski (1832–1891), napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Trzeciakowskiego. Praca ukazała się drukiem w 2007 r. nakładem Wydawnictwa Poznańskiego. Opracowanie to wypełniło dotkliwą lukę w wielkopolskiej historiografii, spowodowaną dotychczasowym brakiem rzetelnej i wyczerpującej biografii ks. Augustyna Szamarzewskiego.

Obszarem Jego zainteresowań badawczych była m. in. działalność społeczna polskich księży katolickich w zaborze pruskim – szczególnie ks. Antoniego Ludwiczaka i ks. Augustyna Szamarzewskiego – działalność Katolickich Uniwersytetów Ludowych, którym poświęcił kilkanaście artykułów, haseł w słownikach biograficznych i recenzji.

Publikował na łamach m. in. „Kroniki Wielkopolski”, „Kroniki Miasta Poznania”, „Przeglądu Wielkopolskiego”. Był także współautorem opracowań zbiorowych.

Dr Roman Dąbrowski odszedł na zasłużoną emeryturę w 2014 r., ale nadal utrzymywał kontakt z Archiwum. Pozostanie w naszej pamięci jako pogodny i uczynny kolega, skromny, serdeczny i ciepły człowiek.

Dr Roman Dąbrowski (1936–2020)