„Bohdan Winiarski – mąż stanu, wybitny prawnik, uczony, syn Ziemi Łomżyńskiej”.

Konferencja popularnonaukowa z okazji 135 rocznicy urodzin i 50 rocznicy śmierci prof. Bohdana Winiarskiego

Pod takim tytułem odbyła się 4 grudnia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży konferencja popularno-naukowa, poświęcona życiu i działalności zawodowej oraz naukowej Bohdana Winiarskiego – prawnika, polityka, prezesa Banku Polskiego oraz sędziego i prezydenta Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

Jednym z prelegentów był dr Jarosław Matysiak, który w swoim wystąpieniu przedstawił spuściznę Bohdana Winiarskiego, przechowywaną w zasobach Oddziału. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, kiedy materiały prof. Winiarskiego zostały przekazane przez rodzinę do Archiwum, zapoznali się z metodyką porządkowania archiwaliów oraz z wybranymi dokumentami i korespondencją,  zaprezentowanymi w trakcie omawiania spuścizny.

 

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z konferencji.

Konferencja popularnonaukowa