Publikacja o prof. Kazimierzu Kaczmarczyku z nominacją do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu

Z przyjemnością informujemy, że publikacja Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966. Archiwista i historyk autorstwa kierownika poznańskiego Oddziału Archiwum PAN dra Jarosława Matysiaka została nominowana do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza „Posnaniana 2020”.

„Biblioteka Raczyńskich, biblioteka publiczna i naukowa, pełniąca funkcje biblioteki regionalnej, od 1829 roku gromadzi piśmiennictwo o Poznaniu i Wielkopolsce, a od 1999 roku organizuje przegląd posnanianów. Nagroda im. Józefa Łukaszewicza, upamiętniająca postać dyrektora Biblioteki Raczyńskich w latach 1829–1852 i twórcy pierwszej monografii Poznania, przyznawana jest corocznie autorom najlepszych publikacji związanych ze stolicą Wielkopolski. Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i nauki, a oceniając publikację bierze pod uwagę jej stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Poznaniem, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o mieście”.

Nominacja do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu