19 maja w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownika Oddziału dra Jarosława Matysiaka z poznańskim seniorami. Kierownik w trakcie wykładu przybliżył zebranym dzieje, organizację  i działalność archiwum.  Słuchacze mieli także możliwość zapoznania się z wybranymi archiwaliami oraz metodami pozyskiwania i opracowania  spuścizn.  Po wykładzie  seniorzy zwiedzili siedzibę archiwum oprowadzeni przez dra Matysiaka.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład dla seniorów i wizyta w archiwum