Teresa JakimowiczW dniu 17 lutego 2016 r. Archiwum wzbogaciło się o spuściznę Teresy Jakimowicz (1931-2005), historyka architektury, otrzymaną w darze z Muzeum Historii Miasta Poznania.

Teresa Jakimowicz zajmowała się  architekturą i kulturą artystyczną w Polsce w wieku XVI i XIX, zwłaszcza zagadnieniem kształtowania się rezydencji nowożytnej i formowania się odrębności w sztuce renesansu poza Włochami. Kolejnym etapem jej zainteresowań naukowych były  problemy relacji fundator-twórca-dzieło-odbiorca, rola dzieła sztuki w kształtowaniu świadomości odbiorców, dzieło sztuki jako integralny składnik szeroko pojmowanej przestrzeni kulturowej.

Po uporządkowaniu i zinwentaryzowaniu zespół  obejmuje 0,27 mb  akt.  W PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu nadano spuściźnie sygnaturę P. III-167. Inwentarz zawiera 29  jednostek  oraz 2 aneksy. Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia Działu III na naszej stronie.

Materiały Teresy Jakimowicz (1931-2005)