W  styczniu  bieżącego roku  przypada 70 rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego, artysty należącego do grona wybitnych polskich kompozytorów, dyrygentów, pedagogów i wirtuozów gry organowej.

22 grudnia 2015 r. Sejm RP ustanowił Feliksa Nowowiejskiego patronem 2016 roku.

Kompozytor „Roty” w latach międzywojennych oraz po II wojnie światowej mieszkał w Poznaniu. W spuściźnie prof. Adama Wrzoska, przechowywanej w naszym Archiwum, znajdują się dwa listy Feliksa Nowowiejskiego adresowane do Marii i Adama Wrzosków. Dotyczą one „Pieśni do Matki Boskiej w Dębkach”, skomponowanej do słów ks. Tadeusza Karyłowskiego, SI.

Dębki, położone nad Bałtykiem niedaleko Żarnowca, tuż przy granicy polsko-niemieckiej, były w okresie międzywojennym niewielką miejscowością letniskową, cieszącą się dużą popularnością wśród pracowników Uniwersytetu Poznańskiego. Bywali tutaj m. in.: archeolog Józef Kostrzewski (1885-1969), fizjolog Bronisław Niklewski (1879-1961) oraz lekarze – Adam Wrzosek (1875-1965), Antoni Stanisław Jurasz (1847-1923) i Antoni Tomasz Jurasz (1882-1961).

W swym pierwszym liście z 30 lipca 1936 r. adresowanym do żony Adama Wrzoska – Marii,  Feliks Nowowiejski zafascynowany obrazem Matki Boskiej w Dębkach przedstawił szkic pieśni. W drugim liście z 20 sierpnia 1936 r. informuje Marię i Adama Wrzosków, że utwór jest już gotowy (przesyła go razem z listem). Kompozytor pisze m. in.: „cieszyłbym się z całego serca, gdyby moja skromna pieśń przyczyniła się do rozpowszechnienia czci Obrazu M. B. Królowej Korony Polskiej w Dębkach nad morzem.”

Na uwagę zwraca również fragment zapisu nutowego, umieszonego na liście.

Natomiast w spuściźnie Tadeusza Vetulaniego (sygn. P.III-47) znajdują się dwie fotografie przedstawiające pobyt kompozytora w Białowieży w dniu 22 września 1937 r.

Poprzez zamieszczenie skanów listów i fotografii kompozytora na swej stronie internetowej, Archiwum PAN w Poznaniu pragnie  uhonorować przypadającą w bieżącym roku 70 rocznicę śmierci Feliksa Nowowiejskiego.

70 rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946)