W spuściźnie Zofii Grodeckiej (1926–2020), sygn. P. III-181, przechowywanej w zasobie poznańskiego Oddziału Archiwum PAN, znajdują się ciekawe materiały dotyczące brata Lesława – harcerza, pracownika polskiej służby dyplomatycznej, żołnierza PSZ na Zachodzie, redaktora i publicysty Radia Wolna Europa.

Lesław Wierczyński urodził się 8 sierpnia 1915 r. w m. Hradyszcze Węgierskie (czes. Uherské Hradiště) na Morawach. W latach 1924–1927 uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w czerwcu 1933 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Następnie w latach 1933–1937 studiował prawo na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego.

Od 1929 r. był członkiem XIV Szczepu Harcerskiego „Błękitna Czternastka” im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego, gdzie pełnił funkcję drużynowego. W 1934 r. został mianowany podharcmistrzem.

We wrześniu 1937 r. ukończył studia na UP i na podstawie zdanych egzaminów otrzymał dyplom i tytuł magistra prawa. Jesienią tegoż roku został powołany do służby wojskowej. Otrzymał przydział do Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim, którą ukończył w czerwcu 1938 r. z piątą lokatą.

W latach 1938–1939 pracował w konsulacie polskim w Budapeszcie, gdzie, m. in. po wojnie obronnej Polski w 1939 r. zajmował się przerzutem uchodźców i żołnierzy do Francji. W czasie kampanii francuskiej w 1940 r. służył w 202 Modlińskim Pułku Artylerii Ciężkiej, wchodzącym w skład 2 Dywizji Strzelców Pieszych. Ranny, przeszedł wraz ze swoją macierzystą jednostką do Szwajcarii, gdzie został internowany. Od 1942 r. przebywał w polskim ośrodku uniwersyteckim we Fryburgu, gdzie uzyskał doktorat z prawa na podstawie pracy o polskim prawie wyborczym.

W latach 1945–1947 pracował w wydawnictwie encyklopedii Pologne 1918–1939, a następnie w Polskim Instytucie Naukowym do spraw federacji europejskiej. W latach 1949–1950 przebywał w okupowanych Niemczech, gdzie działał w American-Polish War Relief.

W latach 1954–1982 pracował jako redaktor i publicysta Redakcji Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Był członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Zachodzie.

Lesław Wierczyński zmarł 20 kwietnia 1989 r. w Monachium . Tam też odbyły się uroczystości pożegnalne. Jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu obok grobu ojca – prof. Stefana Vrtela – Wierczyńskiego.

Poniżej publikujemy skany dokumentów dotyczących Lesława Wierczyńskiego: służbę wojskową w Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii, fotografie z okresu pracy w polskiej służbie dyplomatycznej, pobytu w Szwajcarii w latach II wojny światowej oraz pracy w Radiu Wolna Europa.

Lesław Wierczyński (1915–1998), harcerz, żołnierz, redaktor, publicysta