Tadeusz Cyprian: Notatki jeńca 1917-1918. Fotografie 1918-1919.

6 października br.  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  otwarto wystawę pt. „Fotografie prof. dra hab. Tadeusza Cypriana sprzed 100 lat. Nieznane negatywy”.  Na wystawie  zaprezentowano 33 fotografie z cudem ocalałego zbioru, na który składają się 133 prace przekazane niegdyś przez córkę profesora. Na otwarciu zaprezentowano także dwie publikacje związane z Tadeuszem Cyprianem: Notatki jeńca 1917-1918, Tom 1 pod redakcją Moniki Piotrowskiej i Magdaleny Knapowskiej  oraz  Fotografie 1918-1919, Tom 2 w opracowaniu Roberta Andre. Notatki są ukoronowaniem trzech lat pracy redaktorek nad dotychczas  niepublikowanymi dziennikami Tadeusza Cypriana z okresu  jego pobytu w  obozach jenieckich we Włoszech, w którym przebywał w latach 1917-1918.  Sześć  zeszytów, w których notował swoje przeżycia, przechowywane są w poznańskim Oddziale Archiwum PAN w spuściźnie Tadeusza Cypriana (sygn. P. III-73).  Dzięki żmudnej pracy Moniki Piotrowskiej i Magdaleny Knapowskiej, dzienniki Tadeusza Cypriana, będą teraz dostępne dla szerokiego grona historyków zajmujących się okresem I wojny światowej oraz dla osób zainteresowanych losami Polaków w latach Wielkiej Wojny.  Fotografie 1918-1919 zawierają 133 zdjęcia wykonane przez Tadeusza Cypriana w latach 1918-1919 w okresie jego pobytu we Włoszech i Francji.

Publikacje notatek i fotografii zostały przygotowane i opracowane do druku przez Wydawnictwo Andre oraz Fundację Instytut Fotografii proFotografia.

Tadeusz Cyprian: „Notatki jeńca 1917-1918”. „Fotografie 1918-1919”.