Otwarcie wystawy „Edward Taylor – w poszukiwaniu wartości”

26 października br. w foyer Auli Lubrańskiego w Collegium Minus odbyło się otwarcie wystawy pt. „Edward Taylor – w poszukiwaniu wartości”. Ekspozycję zorganizowało Muzeum UAM z okazji wprowadzenia do obiegu przez Narodowy Bank Polski srebrnej monety z wizerunkiem prof. Edwarda Taylora (1884 – 1964), ekonomisty – teoretyka, twórcy i organizatora  poznańskiej szkoły ekonomicznej, studiów ekonomicznych i prawno-skarbowych na Uniwersytecie Poznańskim, a także działacza narodowego i publicystę.

Srebrna moneta z nominałem 10 zł została wybita w serii „Wielcy polscy ekonomiści” zainicjowanej w 2017 roku z okazji 100. rocznicy przyjęcia nazwy złoty dla polskiej waluty. NBP w ten sposób przypomina wybitnych polskich ekonomistów, których koncepcje i dorobek naukowy mają znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, finansów i społeczeństwa. Na awersie monety widnieje cytat pochodzący z jednego z dzieł prof. Edwarda Taylora – Wstępu do ekonomiki.

Na wystawę udostępniono obiekty ze zbiorów rodzinnych oraz  z  Archiwum UAM,  Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Biblioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.  Poniżej prezentujemy 3 zdjęcia  z wystawy, w tym fotografię przedstawiającą zaproszenie na uroczystość ku czci prof. Edwarda Taylora ze spuścizny Zbigniewa Zakrzewskiego (1912 – 1992), sygn. P. III – 100, przechowywanej w  poznańskim Oddziale Archiwum PAN.

fot. Jarosław Matysiak
fot. Jarosław Matysiak
fot. Jarosław Matysiak
Otwarcie wystawy „Edward Taylor – w poszukiwaniu wartości”