W dniach 25-26 października br. w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Roman Pollak (1886-1972) – Nowe spojrzenia. Sesja naukowa w 50. rocznicę śmierci” zorganizowana przez  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Obrady odbyły się kolejno w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus, w Salonie Mickiewicza w Collegium Maius (25.10) oraz w Sali Posiedzeń PTPN (26.10).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła JM Rektor prof. Bogumiła Kaniewska.

Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa, na której została zaprezentowana m. in. ikonografia ze spuścizny Romana Pollaka przechowywana w  PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu. Scenariusz wystawy przygotowali prof. dr hab. Barbara Judkowiak z WFPiK UAM  oraz dr Józef Malinowski z PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.

Poniżej prezentujemy zdjęcia zaprezentowanych  na wystawie dokumentów.

 

„Roman Pollak (1886-1972) – Nowe Spojrzenia. Sesja naukowa w 50. rocznicę śmierci.” Poznań 25-26 października 2022 r.